Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liv i balans

Skapad 2020-11-08 11:22 i Källan Uddevalla
Vi tittar närmre på olika droger och deras påverkan på så väl hälsa som samhälle.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Tonåren är en omtumlande period i livet som kan kännas både svår och spännande. Föräldrar, syskon, kompisar, lärare och olika föreningar har ofta förväntningar och krav som gör det svårt att veta om man gör rätt eller fel.

Innehåll

Syftet är att du ska få en inblick i att få balans i livet.

När du har arbetat med detta avsnitt kommer du kunna:

 • redogöra för hur du själv kan påverka din egen hälsa 
 • kunna beskriva hur olika droger påverkar livet och hälsan

Undervisning:

 • -Gemensamma genomgångar av kapitlet "Livet i balans" ur läromedlet BiologiDirekt (s.252-268)
 • -Filmer
 • -Instuderingsfrågor som finns i Classroom under No- mappen

Bedömning:

Du ska visa din kunskap genom inlämningsuppgifter som finns på classroom där fokus är att motivera och argumentera för din svar kring instuderingsfrågorna. 

Du ska deltaga vid muntliga diskussioner och samtal, där fokus ligger på att föra samtalet framåt och kunna föra resonemang kring kunskapens användbarhet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: