Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö grundskola Fysik 7C - Elektricitet

Skapad 2020-11-08 12:19 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Fysik
Elektricitet är ett grundläggande fenomen i naturen - Åskan. I dag bygger stora delar av vårt moderna samhälle på elektricitet, vilken betydelse har elen? Vad händer när vi får strömavbrott? Vi människor har kunnat producera elektricitet i drygt 150 år. Vad är elektricitet? Är den farlig? Är den nyttig? Varifrån kommer elektriciteten som vi har i våra vägguttag?

Innehåll

 

Konkretisering av kunskapskraven (Det här ska du kunna):

 • Vad är en elektrisk laddning, och hur den uppstår.
 • Hur en blixt uppstår, och hur du kan skydda dig mot blixten.
 • Vad är skillnaden mellan ström och spänning.
 • Vad är en Elektrisk krets.
 • Skillnaden mellan ledare och isolatorer.
 • Rita och läsa av enklare kopplingsscheman.
 • Förstå skillnaden mellan serie-och parallellkoppling.
 • Veta att resistans minskar strömmen.
 • Veta varifrån elektriciteten i våra vägguttag kommer ifrån.
 • Förståelse för elsäkerhet
 • Hur historiska och nutida upptäckter inom området elektricitet påverkar samhället, miljön och människans levnadsvillkor.

 

 Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Klassrumsdiskussioner
 • Praktiska moment
 • Filmer
 • Läsa i läroboken kap. "Elektricitet" och svara på frågor som hör till varje avsnitt.
 • Se filmer om elektricitet på Studi.se

Bedömning:

 • Ditt aktiva deltagande under lektionstid
 • Deltagande vid de praktiska momenten
 • Dina svar på frågorna i häftet
 • Inlämningsuppgift " Elektricitetens betydelse för människors vardag"

Tidsplan:

7C

Måndag 50

Grupp 90

Torsdag 50

Läxa

45

2/11

Genomgång: Atomen

Eget arbete:  Statisk elektricitet kap.2.1 s.42-47
 

3/11+4/11

Laboration: Statisk elektricitet 5/11

Film – studi.se

Eget arbete: Statisk elektricitet   kap.2.1 s.42-47

Repetera/Göra klart kap. 2.1  s.42-47

46

9/11

Genomgång: Spänning och ström

Eget arbete: Spänning och ström kap. 2.2 sid. 48-53


10/11+11/11

Schemabrytande dagar 
med annat innehåll12/11

Film – studi.se

Eget arbete: Spänning och ström  kap. 2.2 sid. 48-53

Repetera/Göra klart kap. 2.2

Sid. 48-53

47

16/11

Genomgång: Elektriska kretsar

Eget arbete:  Elektriska kretsar kap. 2.3 sid. 56-60

17/11 + 18/11

TEST: statisk el, spänning, ström

Laboration: Elektriska kretsar

19/11

Film – studi.se

Eget arbete: Elektriska kretsar kap. 2.3 sid. 56-60

Repetera/Göra klart kap. 2.3

Sid. 56-60

48

23/11

Genomgång: Ström möter motstånd

Eget arbete Ström möter motstånd kap. 2.4 sid. 61-63

 

 

24/11 + 25/11

TEST: symboler, kretsar
Laboration: Ström möter motstånd

26/11

Film – studi.se

Eget arbete: Ström möter motstånd kap. 2.4 sid. 61-63

Repetera/Göra klart kap. 2.4

Sid. 61-63

49

30/11

Elsäkerhet

Kap.2.5

sid.64-68

Repetition/Frågor

1/12 + 2/12  

PROV

 

3/12

Elsäkerhet  Kap.2.5

sid.64-68

Repetera/Göra klart kap. 2.5

Sid. 64-68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Begreppsordlista

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: