Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År8.FYSIK.MEKANIK (ht 20)

Skapad 2020-11-08 12:07 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Fysik
Ämnet fysik handlar om det mesta vi upplever omkring oss. Mekanik är den äldsta och mest grundläggande delen av fysiken. Den del av fysiken som behandlar jämvikt, rörelser och krafter. Mekaniken innehåller flera av de grundläggande fysikaliska lagarna. Grunderna i det som kallas ”klassisk mekanik” går tillbaka till forskningsinsatser utförda av stora vetenskapsmän som Galileo Galilei, Johannes Kepler och Isac Newton som alla levde omkring 1600-talet

Innehåll

• Undervisningen

- Sytet med undervisningen är att du ska få möjlighet att lära dig att använda fysikens begrepp, modeller och teorier
  för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

  I undervisningen kommer du att ... 

- möta begreppen: mekaniskt arbete, mekanisk energi (lägesenergi, rörelseenergi, elasticitetsenergi), "Energiprincipen", enkla  
  maskiner (lutande plan, hävstång, kil, talja & block, hjul), "Mekanikens gyllene regel", energi, effekt, hästkraft, verkningsgrad.

- lära dig om enheterna Nm [Newtonmeter], J [Joule], W [Watt] 

• Arbetsformer

- För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta kunskapsområdets 
  innehåll på olika sätt. Under lektionstid kommer vi att använda oss av olika sorters läromedel.

- Vid systematiska undersökningar kommer du att formulera frågeställningar, eller utgå från färdiga 
  frågeställningar, och dokumentera/presentera dina resultat.

 

• Bedömning

I arbetsområdet bedöms ...

 • dina kunskaper om för arbetsområdet viktiga begrepp och de grundläggande fysikaliska lagarna
 • din förmåga att använda dig av din kunskap i verklighetsnära situationer
 • på vilket sätt du genomför undersökningar
 • hur du presenterar genomförande och resultat av dina undersökningar 

 Du kommer att kunna visa dina kunskaper/förmågor ...

 • genom att arbeta aktivt på lektioner
 • genom att arbeta aktivt vid laborationer
 • genom att skriva laborationsrapporter
 • genom att delta i diskussioner och resonemang
 • genom att utföra skriftliga förhör        

 

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under hela arbetets gång. Du kommer att få respons på vad du kan utveckla vidare. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy

Matriser

Fy
FYSIK.METODER och ARBETSSÄTT. ARBETE-ENERGI-EFFEKT (år 8)

UTFÖRANDET

Uppgift 1
Hur högt är ett trappsteg?
Inte gjort / felaktigt svar
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper [Beräknat ett medelvärde]
Uppgift 2
Hur lång är den totala vägen?
Inte gjort / felaktigt svar
Har grundläggande kunskaper. [Beräknat. Inte angivit rätt/ingen enhet]
Har goda kunskaper [Beräknat och angivit rätt enhet]
Uppgift 3
Tagit tiden det tar att förflytta sig.
Inte gjort / felaktigt svar
Har grundläggande kunskaper.
Uppgift 4
Formeln för Mekaniskt arbete.
Inte gjort / felaktigt svar
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Uppgift 5
Beräknat ditt mekaniska arbete.
Inte gjort / felaktigt svar
Har grundläggande kunskaper. [Beräknat. Inte angivit rätt/ingen enhet]
Har goda kunskaper [Beräknat och angivit rätt enhet]
Har mycket goda kunskaper [Beräknat och angivit rätt enhet. Avrundat.]
Uppgift 6
Formeln för Effekt.
Inte gjort / felaktigt svar
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Uppgift 7
Beräknat din effekt.
Inte gjort / felaktigt svar
Har grundläggande kunskaper. [Beräknat. Inte angivit rätt/ingen enhet]
Har goda kunskaper [Beräknat och angivit rätt enhet]
Har mycket goda kunskaper [Beräknat och angivit rätt enhet. Avrundat.]

DOKUMENTATIONEN

Inte gjort /ofullständig
Väsentligen godtagbar
Godtagbar. Snygg & prydlig
God. Snygg & prydlig

Fy
MEKANIK År 8. Ht20

MEKANISKT ARBETE

Uppgift 1
Definition av mekaniskt arbete?
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Uppgift 2
Skriv en formel (ordsamband) för mekaniskt arbete.
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3
Enheter (namn och förkortning)
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppen.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppen.
Visar god förståelse för begreppen.
Uppgift 4
Hur stort arbete uträttas? [Direkt tillämpning av formeln.]
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för tillämpning av formeln.
Visar huvudsaklig förståelse för tillämpning av formeln.
Visar god förståelse för tillämpning av formeln.
Uppgift 5, 6
Uppgifter där inget arbete uträttas eller inte går att bestämma direkt.
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse.
Visar huvudsaklig förståelse.
Visar god förståelse.
Upgift 7, 9
Uppgifter där formel används med anpassning.
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för formelns användning.
Visar huvudsaklig förståelse för formelns användning.
Visar god förståelse för användning av formeln.
TEORI
Flervalsfråga
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

MEKANIKENS GYLLENE REGEL

Uppgift 8
Formulera MGR
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 9
Uppgifter där regeln kan tillämpas direkt.
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för regelns användning.
Visar huvudsaklig förståelse för regels användning.
Visar god förståelse för användning av regeln.
Uppgift 10
Uppgifter där regeln visas.
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för regelns betydelse.
Visar huvudsaklig förståelse för regels betydelse.
Visar god förståelse för betydelsen av regeln.
TEORI
Flervalsfrågor
Inga rätt
1 rätt
2 rätt
3 rätt

ENERGI

Uppgift 11
Vilka energiformer räknas till mekanisk energi?
Inte svarat
Fel svar
Ett rätt svar
Två rätta svar
Uppgift 12
Formulera Energiprincipen
Inte svarat
Fel svar
Delvis rätt svar
Rätt svar
Uppgift 13
Uppgift med direkt tillämpning.
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Uppgift 14
Energiomvandling
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppen.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppen.
Visar god förståelse för begreppen.
TEORI
Flervalsfrågor
Inga rätt
1 rätt
2 rätt

EFFEKT

Uppgift 15
Formel
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Uppgift 16
Enheter (namn och förkortning)
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för att ta reda på kraften.
Visar huvudsaklig förståelse för att ta reda på kraften. .
Visar god förståelse för att ta reda på kraften.

Trampolinproblem (I)
Arbete
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppen.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppen.
Visar god förståelse för begreppen.
Trampolinproblem (II)
Effekt
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppen.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppen.
Visar god förståelse för begreppen.

TEORI (Allmän)

Flervalsfrågor
Inga rätt
1-2 rätt
3-4 rätt
5-6 rätt
7-8 rätt

OMÖME

Du har inte grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet MEKANIK. OBS! Du behöver öva mer på det och därefter redovisa dina kunskaper igen. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet MEKANIK och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Fortsätter du att öva på området så lär du dig ännu mer. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet MEKANIK och kan beskriva dem på ett fungerande sätt. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.......................................................
..................................................
..................................................
..................................................
.......................................................
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: