Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika 9c1

Skapad 2020-11-08 12:51 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Arbete med texttypen krönika.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Krönikor.

 

Hur ska vi arbeta?

Läsning av krönikor. Du ska i slutet av momentet skriva din egen krönika.

 

Vad ska du lära dig?

Du ska vet vad en krönika är och hur man skriver en krönika.

 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Åsiktsbaserad text, krönika, liknelse, metafor

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Genom att under lektionstid skriva din egen krönika.

Uppgifter

  • Krönika

Matriser

Sv
Krönika

E
C
A
Innehåll
Koppling till uppgiften Resonemang Exempel Balans personligt - allmänt
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en krönika. Elevens tankegång framgår. Eleven resonerar på ett enkelt sätt, eller ger exempel på konkreta situationer utan att resonera kring dem. Eleven ger ett exempel på en situation för att gestalta sitt resonemang. Krönikan är alltför allmänt hållen eller alltför personlig.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en krönika. Elevens tankegång framgår tydligt. Eleven resonerar på ett utvecklat sätt / uppslagen utvecklas. Elevens exempel är passande och fördjupar / utvidgar resonemanget. Krönikan innehåller både det personliga och det allmänna, men det råder inte alltid balans mellan dem.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som en krönika. Elevens tankegång framgår mycket väl. Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Elevens exempel är träffande och fördjupar och / eller utvidgar resonemanget. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.
Struktur
Disposition: inledning, avslutning o.s.v. Sammanhang och textbindning: styckeindelning, tidsuttryck, hur styckena följer på varandra - flyt
Texten innehåller ett försök till inledning och avslutning. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Styckeindelningen fungerar överlag.
Texten har en inledning och en avslutning som passar relativt väl. Texten är sammanhängande. Styckeindelningen fungerar relativt väl.
Texten har en inledning och en avslutning som passar väl. Texten är sammanhängande. Styckeindelningen fungerar väl.
Språk
Ordval Meningsbyggnad: ordföljd, hur meningarna börjar / är uppbyggda, variation Skrivregler: stavning, skiljetecken
Ordvalet är lämpligt och passande i sammanhanget. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar i sammanhanget. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar väl i sammanhanget. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: