Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Speaking Countries

Skapad 2020-11-08 13:12 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Engelska
By watching two programmes we will learn about life in India and South Africa as well as compare it to ourselves and our lives.

Innehåll

English Speaking Countries

  

 

Mondays

Wednesdays

46

1. Looking at last lessons assignment

2. Introducing English Speaking Countries by watching the programme Family Foster India and taking notes.

Working with the assignments to Family Foster India

47

Utvecklingssamtalsdag – no lesson

You finish assignments to Family Foster India

48

1. We watch Family Foster South Africa and you take notes

Working with the assignments to Family Foster South Africa

49

Finish assignments to Family Foster South Africa

1. Finish assignments

2. Individual assignments if you are finished.

 

What?  

- We will learn about countries in which people speak English 

 

How?

 

-We will watch 2 programs, you will take notes and answer questions in writing. 

 

Assessment

Your written production as well as the content will be assessed.

 

If you want access to the programs, get yourself an account at sli.se by following the instructions at the website. Inform me so I can varify your account. 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • India

 • South Africa

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.
  Eng  -
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -

Matriser

Eng
English Speaking Countries

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur väl du förstår och kan uttrycka det vi har tittat på
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Hur väl du formulerar dig i skrift
I dina skriftliga svar formulerar du dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I dina skriftliga svar formulerar du dig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat.
I dina skriftliga svar formulerar du dig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat.
Tänk på att förklara sådant som inte är självklart för alla.
Du kan formulera dig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan även formulera dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du kan även formulera dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Hur väl du redogör och jämför
Dudiskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används,
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används
Du kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Du kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: