Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstäver

Skapad 2020-11-08 13:13 i Gåvsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Barnen visar ett intresse för bokstäver, framför allt bokstäverna i sitt namn. De vill skriva sina namn och ser skillnad på små och stora bokstäver men förstår inte att det är samma bokstav alla gånger. De börjar även att ljuda bokstäverna när de skriver sina namn. Vi pedagoger vill utmana barnen att upptäcka sina namns bokstäver men även att se att flera barn har samma bokstav. att varje barn ska få en möjlighet att försöka skriva sitt namn om intresse finns.

Innehåll

Mål/syfte: vi vill väcka barnens nyfikenhet för bokstäver. Att känna igen bokstäverna i sitt namn. Att se likheter och olikheter i bokstäver i varandras namn. Att upptäcka antal lika bokstäver i varandras namn. Att känna igen bokstavens form och ljud. Att skriva sitt namn.

Vad: titta på varandras namn och dess bokstäver, se likheter, olikheter, bokstävernas form och ljud. 

Hur: arbeta med barnens begynnelse bokstav; hur ser den ut? Vilken form har den? Hur många har samma begynnelse  bokstav?, hur många har samma bokstav i sitt namn? Hur låter bokstäverna? Skapa bokstäver i olika material. Forma bokstäver med sina kroppar i mindre grupper. Räkna antal bokstäver och föra enkel statistik hur många som har samma bokstav i sitt namn t. ex. Att skriva bokstäver och sitt namn. Hitta saker i närmiljön som börjar på olika bokstäver som representerar barnens begynnelse bokstav. 

Vem: arbeta både i stor grupp men också i mindre grupper.

När: Hela tiden i det vardagliga - när barnen frågar om bokstäver, vilket de gör dagligen, kan vi medvetet utmana och uppmuntra dem med olika material i vår lärmiljö.

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Bokstäver

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: