Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 9 v. 48 - v. 4

Skapad 2020-11-08 13:41 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 – 9 Matematik
Algebra är viktigt för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer. Genom algebran utvecklar du din förmåga att tolka matematiska mönster, former och samband, samt förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

Innehåll

Grovplanering matematik åk 9 kapitel 3 Algebra

Varför ska du lära dig om algebra?

Algebra är viktigt för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer. Genom algebran utvecklar du din förmåga att tolka matematiska mönster, former och samband, samt förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

 

Tidsperiod

V. 48 - v. 4

 

Centralt innehåll

·   Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

·   Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleverna.

·   Metoder för ekvationslösning.

·   Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

·   Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

Bedömning

·  Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·  Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·  Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·  Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·  Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·  Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·  Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Veckoplanering

V. 48

Uppstart kap 3

3.1 Uttryck och mönster

3.2 Förenkling av uttryck

 

V. 49

3.3 Ekvationer

3.4 Procent och ekvationer

 

V. 50

3.5 Proportion

3.6 Ekvationssystem

 

V. 51

Blandade uppgifter

Diagnos 3

 

V. 2

Träna Algebra/Utveckla Algebra

Förmågorna i fokus

 

V. 3

Repetition & Övningsprov

 

V. 4

Prov Tisdagen den 26 januari

Genomgång och återlämning av prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Lärandematris matematik

>>
E-nivå
>>>
C-nivå
>>>>
A-nivå
PROBLEMLÖSNING
Hur ska jag lösa uppgifterna? Förstår jag olika metoder?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget.
BEGREPP
Vad betyder matteorden och hur hänger de ihop?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
METODER
Kan jag göra olika beräkningar? Blir det rätt svar?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
RESONEMANG
Kan jag resonera och följa tankarna i matematik?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
KOMMUNIKATION
Hur ska jag förklara så att andra förstår vad jag menar?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt som för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: