Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya tiden och Norden och Östersjöriket ca 1500-1700

Skapad 2020-11-08 14:24 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 5 Historia
Pedagogisk planering i SO 4-6 Ämne: Historia Arbetsområde: Nya tiden och Norden och Östersjöriket ca 1500-1700. Årskurs: 5 Beräknad tidsåtgång: 6-8 veckor

Innehåll

Inledning- Syfte:
Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Mål från LGR- 11/ Centralt Innehåll
Nya tiden 

 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500–1700

 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

 • Den svenska statens framväxt och organisation.

 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Hur historia används och historiska begrepp

 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Konkreta mål för eleven: 

Du kommer att utveckla dina kunskaper om

 • Tidsperioder/Tidslinjer (kronologi) 

 • Tidsbegrepp

 • Historiska personer 

 • Viktiga historiska händelser i världen och Sveriges historia. 

 • Centrala ord och begrepp som används i samband med Nya tiden, Norden och Östersjöriket.  

 • Svenska statens framväxt

 •  ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

 •  Upptäcktsresor

 • Kunna jämför hur män, kvinnor och barn levde på den här tiden och hur de/vi lever idag. 

 • Använda historiska källor och kunna beskriva dem och jämföra dem med i dag.

 

Undervisning: 

Vi kommer tillsammans titta på bilder,kartor, filmer, serier, lyssna på berättelser och läsa  filmer, läsa faktatexter.

Vi kommer ha gemensamma genomgångar, gemensamt arbete och självständigt arbete.  Vi kommer avsluta temat med redovisning av teamarbetet. 

 

Bedömning: 

Följande kommer att bedömas: 

 

 • Kunna beskriva och göra jämförelser om ett globalt utbyte, t.ex. handelsvaror, språk och kultur.

 • Kunna förstå reformationens påverkan i samhället.

 • Kunna förstå några orsaker och konsekvenser till den nordiska befolkningsfördelningen.

 • Kunna förstå och beskriva renässansen och dess betydelser för samhället.

 • Kunna beskriva och dra jämförelser mellan hur människors levnadsförhållanden var då jämfört med idag. 

 • Kunna lite allmän fakta om de olika tidsperioderna. 

 • Kunna jämföra fakta från olika historiska källor.

 • Kunna viktiga historiska personer.

 • Kunna viktiga begrepp för arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Nya tiden och Norden och Östersjöriket ca 1500-1700

Nya tiden och Norden och Östersjöriket ca 1500-1700

Insats krävs
1
2
3
Tidsperioder
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  C 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
 • Hi  A 6
 • Hi  A 6
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Historiska begrepp
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Använda källmaterial
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Spår av historien
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: