Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2020-11-08 14:45 i Introduktionsprogrammen Borlänge
Antiken: Grekland och Romarriket. Planering för Introduktionsprogrammen i Borlänge.
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi lär oss om tidsperioden Antiken som handlar om det gamla Grekland och Romarrikets historia ca 800 f.v.t- år 500. Vad kännetecknar Antiken och vilka spår från Antiken kan vi se idag?

Innehåll

Under några veckor ska vi lära oss om Antiken- den äldsta perioden i Europas historia. 

Du ska få träna på din förmåga att:

 • använda en historisk referensram för att tolkning av tidsperiodeden Antiken och dess händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Arbetsplanering- Det här ska vi göra:

Vecka 45: Lektion 5/11: Start av arbetsområdet och genomgång. Du börjar att arbeta med uppgifterna om Grekland.

Vecka 46: Eget arbete om Antikens Grekland ( ska vara klart måndag 16 november)

Ingen lektion 12/11 pga utvecklingssamtal!

1. Läs eller lyssna på texten i läroboken om Grekland s.44-65 och gör uppgifterna i arbetsboken på s. 26-35.

2. Gör uppgiften om ord och begrepp.

3. Se fyra filmer om Antikens Grekland på studi.se och svara på quiz. Quizen är delade på din sida.

4. Gör instuderingsfrågor om Antikens Grekland och lämna in. 

 

Vecka 47: Eget arbete om Antikens Rom (ska vara klart onsdag 25 november)

Ingen lektion 19/11 pga att Linda är på fortbildning.

1. Läs eller lyssna texten i läroboken om Romarriket s 66-85 och gör uppgifterna i arbetsboken på s. 36-43.

2. Gör uppgiften om ord och begrepp.

3. Se filmer i studi.se och svara på quiz.

4. Gör instuderingsfrågor om Romarriket och lämna in.

 

Vecka 48:

Alla uppgifter ska vara klara senast 25/11. Till er hjälp finns också läxfilmer längst ner på sidan.

Lektion 26/11: Vi arbetar med en gemensam gruppuppgift där ni ska visa er kunskap om Antiken och göra jämförelser mellan Antiken och nutiden.

Bedömning: Utifrån kunskapskraven visar du din kunskap genom dina skriftliga och muntliga uppgifter. Du lämnar in dina arbetsuppgifter och du delar i den gemensamma gruppdiskussionen.

 

Filmtips: 

 • Film 1- Ord och begrepp

https://www.so-rummet.se/content/nagra-viktiga-begrepp-som-beror-antiken

 • Film 2- Genomgång om Antikens Grekland och Romarriket

https://www.so-rummet.se/content/antiken-del-1-grekland-och-romarriket

 • Film 3 Genomgång om Antikens Rom- fortsättning

https://www.so-rummet.se/content/antiken-del-2-romarriket-forts

Uppgifter

 • Ord och begrepp-Antikens Grekland

 • Instuderingsfrågor- Antikens Grekland

 • Ord och begrepp-Antikens Rom

 • Instuderingsfrågor- Antikens Rom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Bedömningsmatris Historia IM

E
C
A
Ha kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss delunderbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av tiden
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer och beskriva samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Ange fortsättning på utvecklingslinjer med hänvisningar till det förflutna och nuet
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med väl utvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda historiskt källmaterial och kritiskt granska dem
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt välunderbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra väl utvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Resonera om hur historia har använts och kan användas i olika sammanhang och för olika system
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Använda historiska begrepp, analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: