Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på hösten

Skapad 2020-11-08 15:33 i Enbacka skola Säter
Vi utgår från materialet "Koll på No 4" och läser om skogen och vad som händer i naturen på hösten.
Grundskola 4 Biologi Kemi NO (år 1-3)
Hösten är härlig med många vackra färger och dofter i naturen. Men vad händer egentligen med ex träden, löven och fåglarna? Det ska vi ta reda på!

Innehåll

Mål för dig som elev

 

 • kunna förklara varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden.
 • kunna varför löven ändrar färg.
 • kunna förklara vad som händer med löven på marken.
 • kunna förklara vad nedbrytare är och ge exempel på sådana
 • kunna förklara hur en kompost fungerar och vad som kan läggas i en kompost.
 • kunna ge exempel på hur olika frön sprids.
 • kunna förklara varför en del fåglar flyttar.
 • kunna namnge några flytt- och stannfåglar
 • kunna använda och förklara begrepp inom området.

Arbetssätt

Vi utgår från boken Koll på NO 4-Kapitel 2 NATUREN PÅ HÖSTEN

-Tittar på filmer

-Läser olika texter

-Arbetar enskilt, par och helgrupp

-Deltar i grupparbete och experiment

-Göra utflykt till skogen för att leta efter nedbrytare

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara och beskriva 
 • samtala
 • söka och använda information
 • undersöka

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, både i skriftlig och muntlig form samt i en diagnos i slutet av temat.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6

Matriser

NO Bi Ke
Naturen på hösten

Behöver utveckla dina kunskaper.
Du skall träna vidare för att nå detta delmål.
Du har grundläggande kunskaper kring arbetsområdets mål.
Du har godkända kunskaper kring ämnet och kan till viss del förklara med något ord/begrepp.
Du har mer utvecklade kunskaper kring arbetsområdets mål.
Du har mer än godtagbara kunskaper. Du använder ord, begrepp i ämnet och kan tydligt förklara.
Nedbrytare
Du är osäker på att känna igen och kunna namnge nedbrytare/växter/fåglar
Du känner igen och kan namnge några olika nedbrytare/växter/fåglar
Du känner igen och kan namnge flera olika nedbrytare/växter/fåglar
Flyttfåglar
Du är osäker på varför fåglar flyttar.
Du kan på ett enkelt sätt förklara varför fåglar flyttar.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara varför fåglar flyttar.
Du är osäker på vilka fåglar som flyttar och vilka som stannar kvar i Sverige under hösten och vintern.
Du kan ge några exempel på några fåglar som flyttar och som stannar kvar i Sverige under hösten och vintern.
Du kan ge flera exempel på fåglar som flyttar och som stannar kvar i Sverige under hösten och vintern.
Kompost
Du är osäker på vad en kompost är och vad man använder en kompost till.
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad en kompost är och vad den används till. Du kan ge några exempel på vad man kan slänga och inte slänga i en kompost.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva vad en kompost är och vad den används till. Du kan ge flera exempel på vad man kan och inte kan slänga i en kompost.
Fröspridning
Du är osäker på, på vilka olika sätt frön sprids.
Du kan på ett enkelt sätt förklara på vilka olika sätt frön sprids.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara på vilka olika sätt frön sprids genom att ge exempel.
Varför fäller träden sina löv på hösten
Du är osäker på varför träden fäller sina löv på hösten.
Du kan på ett enkelt sätt förklara varför träden fäller sina löv på hösten
Du kan på ett utvecklat sätt förklara varför träden fäller sina löv på hösten.
Varför löven ändrar färg på hösten
Du är osäker på varför löven ändrar färg på hösten.
Du kan på ett enkelt sätt förklara varför löven ändrar färg på hösten.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara varför löven ändrar färg på hösten.
Förklara vad som händer med löven på marken
Du är osäker på vad som händer med löven på marken.
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad som händer med löven på marken.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vad som händer med löven som ligger på marken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: