Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd 7-9 Mobilställ

Skapad 2020-11-08 15:49 i Resursskola Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Slöjd
I detta moment ska ni gör att ett mobilställ.

Innehåll

  • Mobilstället

 

Syfte

Att arbeta med olika material och tekniker för att utveckla ett mobilställ från idé till färdig produkt.

 

Verktyg och material

Träbitar, kontursåg, stämjärn, skruv 2,5*20 mm, trälim, fil, slippapper, slipklots, geringssåg.

 

Läraren reflekterar och metod

 

Genom att eleven tittar på filmen och får en grundinstruktion kan eleven vara förberedd på eventuella svårigheter under arbetsprocessen. Eleven kan hitta på egna lösningar och designa sina egna produkter. Därefter kan eleven planera hur arbetet ska struktureras, i vilken ordning allt ska göras. Detta kan dokumenteras, steg för steg. Eleven bör göra en enkel ritning på ställets två delar och skriva in de olika måtten.

Matriser

Sl
Trä och metall - Slöjd kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
1. Användande av utrustning
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
2. Framställa slöjdföremål
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål
2. Framställa slöjdföremål
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
i olika material utifrån instruktioner.
i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
3. Val av tillvägagångssätt och motivering
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
4. Utvecklande av idéer
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
5. Kombinerande av material och hantverkstekniker
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
6. Arbetsprocess
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
7. Slöjdspecifika begrepp - samband mellan form, funktion och kvalité
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjd- specifika begrepp
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp
7. Slöjdspecifika begrepp - samband mellan form, funktion och kvalité
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
8. Tolka slöjdföremåls uttryck
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: