Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för F- klassen

Skapad 2020-11-08 16:39 i Degebergaskolan Kristianstad
Övergripande pedagogisk planering.
Grundskola F Svenska Matematik
Pedagogisk planering för F-klassen i: normer & värden ansvar & inflytande matematik svenska

Innehåll

Normer och värden

Lgr 11, nationella mål

Skolan ska aktivt och medvetet jobba med den demokratiska grund som skolan ska vila på. Detta innebär arbete kring förståelse, medmänsklighet, respekt för varje människas egenvärde och vår gemensamma miljö.

 

Konkretisering av målen

Vi ska hjälpa och stödja eleven i att:

 

 • vara en bra kamrat och bry sig om andra.

 • känna empati och leva sig in i och försöka förstå andra människors situation.

 • vara rädd om och respektera sin närmiljö.

 • fungera enskilt och lita på sin egen förmåga.

 • kunna samarbeta med andra.

 • lyssna aktivt.

 • hantera konflikter.

 • skilja på vad som är rätt och fel.

 • följa de regler man kommit överens om.

 

Undervisning

- arbeta regelbundet med livskunskap (övningar som stärker den sociala och emotionella kompetensen).

- skapa möjligheter till samarbete i såväl undervisning som vardagssituationer.

- ge dom redskap för att kunna lära sig att lösa konflikter genom att bl.a. lyssna aktivt på varandra, lyssna färdigt, prata en åt gången för att alla ska kunna få möjlighet att framföra sin åsikt och känsla, se sin egen del.

- tillsammans skapa punkter, regler som ska gälla i klassen för att skapa en så bra miljö som vi bara kan.

- som vuxen föregå med gott exempel.

 

Hur kan eleven visa vad den lärt?

Du visar hänsyn, bryr dig om hur andra har det och kan dela med dig.

Du säger vad du själv tror och tycker i ord och handling.

Du kan leka och samarbeta med många olika personer.

Du försöker själv lösa enkla konflikter som uppstår samt tar hjälp av en vuxen när det behövs.

Du följer de punkter, regler som vi tillsammans har kommit överens om i organiserade lekar och i den fria leken.

Du visar att du lyssnar på andra och låter dom prata till punkt.

Du skiljer på rätt och fel och tar avstånd från det som du vet är fel.

 

 

Ansvar och inflytande

Lgr 11, nationella mål

Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.

 

Konkretisering av målen

Vi ska hjälpa och stödja eleven i att:

 • ta ansvar för sina och skolans saker, kunna se värdet.

 • plocka undan efter sig.

 • våga komma med förslag av olika slag.

 • göra sitt bästa i alla situationer.

 

Undervisning

- diskutera sakers värde, även känslomässiga värdet.

- skapa rutiner.

- lämna utrymme för barnens tankar och förslag i undervisningen.

- som lärare motivera och peppa barnen till att göra sitt bästa och att de kan.

 

Hur kan eleven visa vad den lärt?

Du gör färdigt det som du har börjat med.

Du är rädd om dina egna, andras och skolans saker.

Du plockar undan efter dig.

Du kommer med egna förslag, tankar och idéer.

 

 

 

Matematik

Lgr11, nationella mål

Matematiken har en lång historia och utvecklades såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska. Den matematiska verksamheten är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet. Undervisningen ska göra så att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska också visa den estetiska sidan av matematiken (mönster, former och samband).

 

Konkretisering av målen i matematik

Vi ska hjälpa och stödja eleven i att:

 • urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen.

 • förstå rums- tidsuppfattning, storlek, läge och riktning.

 • arbeta med taluppfattningen 0-10.

 • ramsräkna fram och baklänges, förstå talbilder, kombinera siffra och antal för talen 0-10.

 • förstå innebörden av addition.

 • förstå att dela rättvist (division).

 • känna till de geometriska formerna kvadrat, rektangel, triangel och cirkel.

 • kunna se och upprepa mönster (algebra).

 

Undervisning

- medvetet använda matematiska begrepp i vardagen, samtal, leken och undervisningstillfällen.

- skapa lärandemiljöer, ute och inne, tillsammans med barnen som t.ex. affär.

- arbeta med matematiska material och läromedel t.ex. centikuber, frukter osv.

 

Hur kan eleven visa vad den lärt?

Du kan använda mattespråk i leken och i vardagssysslor t.ex. varannan, dubbelt, hälften osv.

Du klarar t.ex. olika spel med tärning, där du bl.a. ser talbilden av talet fem utan att räkna prickarna.

Du kan dela upp ett antal saker mellan dig och en kompis, samt förstår att om ni lägger ihop era saker blir det fler (addition).

Du kan hitta och se skillnaden på de olika formerna i din närhet.

Du kan med hjälp av olika material skapa och härma mönster samt se mönster i omgivningen.

 

 

 

 

Svenska

Lgr11, nationella mål

Människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära är språket och genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker våra känslor och tankar. Det är också genom språket vi kan förstå och sätta oss in i andra människors värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sitt tal- och skriftspråk så de kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

 

Konkretisering av målen i svenska

Vi ska hjälpa och stödja eleven i att:

 • prata, berätta i grupp och samtidigt kunna lyssna på andra.

 • återberätta en händelse eller saga så andra förstår.

 • lyssna och följa med i handlingen när någon läser.

 • använda bilder, tecken och symboler för att berätta något.

 • känna igen och skriva sitt namn samt avbilda bokstäver och ord.

 • utveckla sin språkliga medvetenhet (rim, meningar, ord, ljud)

 

Undervisning

- samlingar där eleverna får berätta för och lyssna på varandra.

- ge utrymme för samtal-diskussioner-reflektioner.

- vid högläsning ge eleverna möjlighet att återberätta och/eller rita från handlingen.

- arbeta medvetet med det grundläggande i språkets struktur så som stor och liten bokstav, punkt. Var och när man använder vad.

- sambandet mellan ljud och bokstav (ljudning)

- arbeta för en grundläggande språklig medvetenhet med hjälp av bl.a. läromedel.

 

Hur kan eleven visa vad den lärt?

Du kan berätta i samlingen/klassrummet så andra förstår.

Du kan berätta om något du varit med om eller en saga från början till slut.

Du lyssnar aktivt när någon läser för dig.

Du kan rita och/eller skriva för att återberätta.

Du känner igen och kan skriva ditt namn.

Du visar att du vet att varje bokstav har ett eget ljud (ljudar).

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: