👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP Svenska 6:2 Skapa

Skapad 2020-11-08 17:18 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 6 Svenska
Under detta arbetsområde kommer du på olika sätt att jobba med att utvecklas skriftligt genom att skriva olika texttyper, t ex kulturartikel, argumenterande text, insändare och instruktion. Du ska utvecklar ditt skrivande genom att träna på stavning, ordkunskap/ordlistan och språkriktighet. Du ska få koppla ihop ditt skrivande med etiska uttrycksformer.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer du på olika sätt att jobba med att utvecklas skriftligt genom att skriva olika texttyper, t ex kulturartikel, argumenterande text, insändare och instruktion. Du ska utvecklar ditt skrivande genom att träna på stavning, ordkunskap/ordlistan och språkriktighet. Du ska få koppla ihop ditt skrivande med etiska uttrycksformer.

 

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt därför att du ska lära dig att vi ska förstå varandra i tal och skrift, och kunna uttrycka sig nyanserat och tydligt. Du ska fortsätta att utveckla den förmågan.

Hur ska du lära dig det?

Det blir varierade arbetsformer med genomgångar, planeringar av texter, arbete i lärobok och på internet, enskilt arbete och diskussion i par eller i grupper. 

Du får läsa, skriva och diskutera  olika texter och texttyper för att träna på detta. Vissa av texterna ska finnas med i din egen tidning, då vi också övar språkriktighet, stavning och grammatik.

Vilket material kommer du använda?

Du ska använda dagstidningar, läromedlet Vän med svenska, ordlista samt internet och Ipad. 

 

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt. Muntligt aktivt deltagande i genomgångar, diskussioner och vid skriftliga uppgifter.
 • Skriftligt genom olika skrivuppgifter i tidningen, ex Reseskildringen "Äventyrsresan". Bildanalysen om ett konstverk är också examinerande..

 Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.
 • Skriftligt av lärare vissa skrivuppgifter, ex examinationer.
 • Självskattning och bedömning av kompis

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6