Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation rätt version

Skapad 2020-11-08 18:09 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Svenska
I det här arbetsområdet ska vi arbeta med argumentation, både muntlig och skriftlig. Hur lyckas man övertyga människor om sin ståndpunkt?

Innehåll

Syfte
Syftet med arbetsområdet är att utveckla den retoriska kunskapen och att nå en publik med hjälp av olika verktyg och argument. Syftet är också att kunna argumentera och övertyga skriftligt.

Examination
Området kommer examineras både muntligt och skriftligt, i form av ett tal och en debattartikel.

Planering

Vecka

Måndag

Fredag

41

Intro argumentation

Stilfigurer

42

Prov litteraturhistoria 2 (romantiken-nutid)

Arbeta med tal
43 Intro roman

Exam: Argumenterande tal

44

HÖSTLOV

HÖSTLOV

45

Läslogg 1

Exam: Argumenterande tal (halva lektionen)

 

Exam: Argumenterande tal

46

Utgår pga studiedag (+ extraprov)

Läslogg 2

47

Intro argumenterande text

Läslogg 3

Argumenterande text

48

Argumenterande text

PROV debattartikel (på fm - lektionen på em ställs in)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
  Sve  A
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
  Sve  C
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
  Sve  E

Matriser

Sve
Svenska 2, Argumenterande tal

Kunskaper och färdigheter
E
C
A
Argumentation
Eleven kan i muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Muntlig framställning
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Muntlig framställning
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande begriplig och väldisponerad.
Den muntliga framställningen är sammanhängande begriplig och väldisponerad.
Muntlig framställning
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Muntlig framställning
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen
Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Muntlig framställning
Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv.
Ny aspekt
Muntlig framställning
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har god åhörarkontakt.

Sve
Svenska 2: Argumenterande text

Kunskaper och färdigheter
E
C
A
Argumentation
Eleven kan i skriftlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Källhantering Disposition
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande text som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande text som är sammanhängande, väldisponerad och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande text som är sammanhängande och väldisponerad. Texten innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Källhantering
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Språk
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Anpassning till mottagare och syfte
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: