Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MODERSMÅL ÅK 7-9

Skapad 2020-11-08 20:14 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Grundskola F Modersmål
Under höstterminen kommer vi att fokusera och arbetar med olika litterära text. Först i den här terminen har vi börjat med bosnisk novell och själv skriver novell med några förslag hur man skriver en novell. Vi ska jobba mycket med övningar som handlar om alla ordklasser med en bok som har alla grammatiska reglerna förklarad och översätt på svenska. I bok finns olika typ av texter. Vi jobbar med text analys, läser och går genom förståelse. Vi har muntlig presentation. Jobba med översättning svenska-bosniska. Jämförelse mellan menings byggnad mellan två språk.

Innehåll

Mål

 • Att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,

 • Att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift

 • Att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter

 • Att hitta språkliga strategier för att göra sig förstådd eller förstå andra tex hitta lösningar för att komma över språkliga hinder som att inte veta vad ordet heter, ställa följdfrågor...

 • Att anpassa ditt språk efter mottagare, syfte, och sammanhang/situationer

 • Att reflektera kring hur det är att leva i länder där man talar modersmålet och t.ex. göra jämförelse med Sverige

  Vi kommer att arbeta efter följande sätt:

 Vi kommer under terminen arbeta med följande arbetsområden

   Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • Skriva egna texter av olika slag (t.ex. novel, återberättelse, fabel,..)

 • Tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

 • Läsa olika texter (t.ex. skönlitterära, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…)

 • Träna på skrivandet, genom  att skriva olika uppsatser.

 • Utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter

 • Träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) och göra jämförelser med det svenska språket

 • Undersöka olika länder där modersmålet talas och reflektera över traditioner, kultur och olika samhällsfrågor. Vi gör jämförelser med Sverige.

 

      Bedömning

 

 • Din muntliga förmågan kommer att bedömas regelbundet under lektioner: hur aktiv du deltar i undervisningen och hur kommunicerar du med andra, även muntliga presentation kommer att bedömas

 • Din förmåga att förstå innehållet i en text

 • Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift så andra förstår

 • Din förmåga att förstå vad andra säger och t.ex. delta i samtal

 • Din förmåga att bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare och syfte, samt situationer

 • Din förmåga att reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte

 •  MlSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 •  MlSyfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

 •  MlSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 •  MlSyfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 •  MlSyfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

 •  MlSyfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: