Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Om konsten att tala #TalasomTED år 7

Skapad 2020-11-08 20:11 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under de följande veckorna kommer du att få skapa ett tal utifrån ett valfritt ämne. Vi går igenom grunden inom retorik, inspireras av tal med anknytning till TED-tal, på svenska, och gör egna tal. Det går att prata om nästan vad som helst, men det finns en regel: Det måste vara din upplevelse, din resa, din bild eller din uppfinning. Det måste handla om dina känslor, dina idéer och ditt hjärta. Nu är det dags att 'tala som TED'!

Innehåll

Om TED-tal (från TED:s hemsida):

"TED is a nonprofit devoted to spreading ideas, usually in the form of short, powerful talks (18 minutes or less). TED began in 1984 as a conference where Technology, Entertainment and Design converged, and today covers almost all topics — from science to business to global issues — in more than 100 languages. Meanwhile, independently run TEDx events help share ideas in communities around the world."  (www.ted.com)

Lgr 11, ur svenskämnets syfte

 

Vad vi ska göra:

 lyssna på och inspireras av olika tal

 lära oss om retorik, om konsten att tala

 skriva egna tal och öva på förmågan att kommunicera i skrift

 öva på att kommunicera eget TED-tal muntligt och genomföra talet för publik

 ge varandra respons och bearbeta den skriftliga delen

 öva på och tala om förmågorna att lyssna och bry sig

 utvärdera #talasomTED-arbetet

 

Underlag för bedömning:

 ditt klassrumsarbete (muntligt deltagande, responsarbete, kvalitet på uppgifter)

 ditt framträdande/presentation av din text/ditt tal.

 

Arbetsgången i korthet:

Att välja ämne – del 1

Innan du kan skriva ihop ett bra tal måste en sak vara klar. Vad ska du prata om? Det går att prata om nästan vad som helst, men det finns en regel: Det måste vara din upplevelse, din resa, din bild eller din uppfinning. Det måste handla om dina känslor, dina idéer och ditt hjärta.

Tips på ämnen är:

• En plats jag har besökt.

• En resa jag har gjort.

• En målning jag producerat.

• En bok jag har skrivit.

• En person jag har träffat.

• En händelse jag har varit med om.

• Något som jag upplevt som de flesta andra inte har.

Efter att du valt ämne ska du göra en tankekarta i ditt anteckningsbok för att se om det ”funkar”. Är ditt ämne rikt? Är det något som du har lätt att prata om? Fyll på din tankekarta med så mycket information som möjligt. Det här är grunden till ditt tal. Tankekartan vill jag att du visar upp för mig och minst en kompis som kan ge dig respons på din idé. Var inte rädd för att härma eller bli härmad. Ingen kan fånga dina upplevelser eller dina känslor på exakt samma sätt som du.

Fortsatt planering delar jag med er på Teams - och de delarna är:

Inledning – del 2

Finputs och pynt och öva! – del 3 

Presentation – del 4 

 

 

Uppgifter

 • Hålla tal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Tala som TED

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Mycket utvecklade kunskaper
Förberedelse
Du känns delvis förberedd och tittar upp på din publik ibland. Ibland läser du innantill från ditt manus.
Du känns förberedd och talar mestadels fritt från ditt innehåll. Du tittar upp från ditt manus och det känns som att du vet vad du ska säga.
Du känns väl förberedd och talar fritt utifrån ditt manus.
Struktur
Ditt tal har en kort inledning och avslutning. Antydan till röd tråd.
Ditt tal har en väl passande inledning och avslutning. Tydlig röd tråd finns och det är lätt att hänga med i innehållet.
Ditt tal har en intresseväckande inledning och en avslutning som är väl genomtänkt och som binder ihop ditt tal. Tydlig röd tråd från start till slut.
Innehåll
Beskrivningar finns men hade kunnat utvecklats med fler exempel.
Relativt väl utvecklat innehåll med tydliga och välutvecklade beskrivningar
Mycket väl genomarbetad och förberedd redovisning där innehåll och beskrivningar är välutvecklade
Språk
Du använder ganska enkelt språk. Enkelt ordförråd. Någon retorisk figur.
Ditt språk är varierat. Bra ordförråd. Bra säkerhet och gott flyt. Stakar sig sällan. Några retoriska figurer.
Du talar med stor språklig variation. Mycket bra ordförråd. En naturlig säkerhet. Mycket välformulerad redovisning. Olika typer av retoriska figurer.
Röst
Du talar med rätt så stark, tydlig och långsam röst mesta delen av talet. Du skulle kunna variera tonläge och röststyrka mer.
Du talar med stark och tydlig röst samt ett lagom tempo hela talet. Du varierar även tonläge och röststyrka ibland.
Du talar med mycket bra inlevelse. Du varierar ditt tonläge och din röststyrka på ett passande sätt som förstärker innehållet. Du har lyssnaren i ett grepp.
Kroppsspråk och pauser
Du använder någon gest och paus för att förstärka och förtydliga innehållet.
Du använder några gester och pauser för att förstärka och förtydliga innehållet.
Du använder kroppsspråket på ett mycket bra sätt. Väl anpassat för given talsituation. Binder publiken med kroppsspråket och tar över scenen.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: