Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Koordinatsystem och proportionalitet v.43,45

Skapad 2020-11-08 20:23 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Det första avsnittet börjar med att presentera negativa tal. Sedan fortsätter det med koordinatsystem. Kapitlets andra del behandlar koordinatsystem och går sedan över till proportionalitet. Sista avsnittet handlar om hur proportionalitet kan visas med en graf.

Innehåll

I undervisningen ska ni ges förutsättningar att utveckla förmågan att: 

 

Problemlösningsförmågan kopplat till koordinatsystem och proportionalitet

 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet

 • tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats

Begreppsförmåga

 • storleksordna enkla positiva och negativa heltal
 • placera enkla positiva och negativa heltal på tallinjen
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats

  Visa, använda och uttrycka kunskaper om:
 • kapitlets begrepp 

Metodförmåga

 • rita koordinatsystem och gradera axlarna
 • rita och ange punkterna i koordinatsystem
 • läsa av och tolka enkel data från grafer
 • läsa av och tolka enkel data i en värdetabell
 • använda enkla proportionella samband, till exempel om 2hg godis kostar 16 kr kostar 4hg 32 kr

Kommunikations- och resonemangsförmåga

 • beskriva/redovisa kunskaper om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa
 •  
 • föra enkla resonemang om rimlighet i ett resultat

 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband

 

Undervisning 

Tid: Vecka 43,45

Arbetssätt/ arbetsgång: 

 • genomgångar
 • diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • arbete i Koll på matematik
 • aktiviteter 

Bedömning, underlag för bedömning är:

 • det dagliga arbetet på lektionerna
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • tester
 •  

Matriser

Matematik - Koordinatsystem och proportionalitet v.43,45

Rubrik 1

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utveckla
Problemlösningsförmåga
• formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet • tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll • tolka resultat och dra någon relevant slutsats
Begreppsförmåga
• storleksordna enkla positiva och negativa heltal • placera enkla positiva och negativa heltal på tallinjen • tolka resultat och dra någon relevant slutsats Visa, använda och uttrycka kunskaper om: • kapitlets begrepp
Metodförmåga
• rita koordinatsystem och gradera axlarna • rita och ange punkterna i koordinatsystem • läsa av och tolka enkel data från grafer • läsa av och tolka enkel data i en värdetabell • använda enkla proportionella samband, till exempel om 2hg godis kostar 16 kr kostar 4hg 32 kr
Kommunikations- och resonamangsförmåga
• beskriva/redovisa kunskaper om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dess • föra enkla resonemang om rimlighet i ett resultat • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: