Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårgrenen

Skapad 2020-11-09 08:28 i Fyrklöverns Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Vi arbetar med barnen för de ska ges möjligheter att skapa en begynnande förståelse vad som kännetecknar träden under våren.

Innehåll

Syfte

Ge barnen möjligheter att skapa en förståelse för trädens utessede under våren. 

Mål

Förstå att träden får knoppar under våren.

Genomförande

Vi börja med att visa barnen en gren med knoppar på, där barnen får prata om hur grenen ser ut. Vi visar sedan barnen årscirklen och kvartalet för våren och berättar att detta är knoppar som sedan ska bli löv. Barnen får sedan med sina tumavtryck skapa knoppar. Vi hänger sedan upp barnens knoppar för att skapa en vårgren och pratar igen om våren med hjälp av årscirklen och kvartalet för våren. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: