Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det funktionella köket

Skapad 2020-11-09 09:45 i Gemensamt i Linköping Linköping
Kök
Gymnasieskola Arkitektur
Köket är det rum i vårt hem där funktion är viktigt

Innehåll

Arbetsområdet inleds med föreläsningar där vi lär oss om boendestandardutveckling under 1900-talet, med särskilt fokus på köket. Vi kommer lära oss om Hemmets forskningsinstitut och det grundläggande arbete som gjordes för att ta fram ett praktiskt kök.

Efter detta kommer du att agera "köksplanerare" och ta fram ett ombyggnadsförslag till mitt nuvarande kök. (Foton och ursprungliga ritningar finns i classroom.) Första steget blir att rita upp ditt förslag analogt i skala 1:50.

 

När du diskuterat ditt förslag och gjort eventuella justeringar är det dags att i kursen CAD1 ta fram ritningar.

 • planritning
 • uppställningsritningar på varje vägg som har köksskåp
 • renderingar

Efter att dessa är klara kommer vi att redovisa med utställning av era utskrivna förslag.

 

Tidsplan: Utskrifter ska vara klara innan jullovet. Redovisning sker efter jullovet. Nästa arbetsområde: "Inredningshistoria" kommer påbörjas under tiden ni arbetar färdigt med era CADritningar.


 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att utforma förslag inom byggnads-, planerings- och förändringsprojekt med tanke på funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.
  Ark
 • Förmåga att använda arkitekturens begrepp, uttryckssätt och verktyg för att beskriva, tolka, värdera och analysera den byggda miljön.
  Ark
 • Förmåga att presentera egna förslag.
  Ark
 • Centralt innehåll
 • Historisk utveckling av inredning och utemiljöer.
  Ark  -
 • Olika sorters rum, såväl inredningar som utemiljöer.
  Ark  -
 • Relevanta lagar och andra bestämmelser, planinstrument och handläggningsprocessen för den byggda miljön.
  Ark  -
 • Ritningar, planer och modeller som används vid rumsgestaltning.
  Ark  -
 • Planering, avgränsning, genomförande och redovisning av arkitekturuppgifter.
  Ark  -
 • Tekniker, verktyg och uttryckssätt för att beskriva och skapa olika typer av rum samt för förslag till förändringar.
  Ark  -
 • Digitala ritprogram, till exempel cad (computer aided design).
  Ark  -
 • Sambanden mellan form, funktion och ergonomi.
  Ark  -
 • Inredningsenheter, till exempel möbler, belysning och växtlighet.
  Ark  -
 • Material, färg, ljud och ljus.
  Ark  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar, organiserar och genomför efter samråd med handledare förslag inom byggnads-, planerings- och förändringsprojekt vad gäller rumsgestaltning. Under arbetet sammanställer eleven olika inredningsenheter till en helhet samt anpassar efter samråd med handledare sin process till eventuella nya förutsättningar. Resultatet är gott med tanke på funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet. Eleven utvärderar sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom gör eleven en välgrundad jämförelse av sitt eget arbete med andras när det gäller funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.
  Ark  A
 • Eleven planerar, organiserar och genomför efter samråd med handledareförslag inom byggnads-, planerings- och förändringsprojekt vad gäller rumsgestaltning. Under arbetet sammanställer eleven olika inredningsenheter till en helhet samt anpassar efter samråd med handledare sin process till eventuella nya förutsättningar. Resultatet är tillfredsställande med tanke på funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet. Eleven utvärderar sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven en välgrundad jämförelse av sitt eget arbete med andras när det gäller funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.
  Ark  C
 • Eleven använder med säkerhet begrepp, uttryckssätt och verktyg som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer. Dessutom använder eleven med säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala. Eleven motiverar utförligt och nyanserat sina val av presentationstekniker.
  Ark  A
 • Eleven använder med viss säkerhet begrepp, uttryckssätt och verktyg som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer. Dessutom använder eleven med viss säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala. Eleven motiverar utförligt sina val av presentationstekniker.
  Ark  C
 • Eleven använder med viss säkerhet begrepp, uttryckssätt och verktyg som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer. Dessutom använder eleven med viss säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala.
  Ark  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Ark  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Ark  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Ark  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: