👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textanalys åk 9

Skapad 2020-11-09 09:51 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Textanalys (noveller och dikter) inriktad mot åk 9.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet arbetar vi med att analysera och tolka texter (framförallt noveller och dikter) för att kunna förstå dem och sätta dem i relation till andra texter.

Innehåll

Övergripande:

I det här arbetsområdet kommer vi arbeta med ett antal begrepp och verktyg vi kan använda för att tolka och analysera texter av olika slag. Vi kommer sedan arbeta med dessa verktyg, både i grupp och individuellt för att bättre förstå dem och hur de kan användas.

 

Syfte:

Syftet är att vi ska bli bättre på att förstå texter av olika slag.  Men vi ska också lära oss bättre strategier för att förstå texter där vi till en början inte riktigt vet vad de handlar om eller betyder.  Slutligen ska vi bli bättre på att resonera om texter vi läst. Sammantaget kommer detta göra oss till bättre läsare, effektivare elever/studenter men också hjälpa oss att hitta nöje och lärdom i det vi läser.Bedömning:

Arbetsområdet bedöms i provform i två delar. I den första delen kommer du få läsa/lyssna till en novell. Denna kommer du få analysera och tolka utifrån ett antal relativt öppna frågor för att visa upp läsförståelse och färdigheten att tolka och resonera om budskap.

I den andra delen kommer du få läsa en eller ett par dikter som du på ett liknande sätt tolkar. I denna del kommer du också få koppla dikterna med  dess upphovsman (författaren Karin Boye).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Textanalys åk 9

Läsa med flyt

E
C
A
Välja och använda strategier
I din läsning väljer du i huvudsak fungerande strategier utifrån texttypen.
I din läsning väljer du i ändamålsenliga strategier utifrån texttypen.
I din läsning väljer du i ändamålsenliga och effektiva strategier utifrån texttypen.

Läsförståelse

E
C
A
Tidsaspekt
Du gör en enkel sammanfattning med viss koppling till berättelsens tid.
Du gör en utvecklad sammanfattning med relativt god koppling till berättelsens tid.
Du gör en välutvecklad sammanfattning med god koppling till berättelsens tid.
Orsakssamband
Du gör en enkel sammanfattning med viss koppling till berättelsens orsakssamband.
Du gör en utvecklad sammanfattning med relativt god koppling till berättelsens orsakssamband.
Du gör en välutvecklad sammanfattning med god koppling till berättelsens orsakssamband.

Tolka och resonera om budskap

E
C
A
Du skriver enkla resonemang som tar visst stöd i texten om tydliga budskap.
Du skriver utvecklade resonemang som tar relativt gott stöd i texten om budskap mellan raderna.
Du skriver välutvecklade resonemang som tar gott stöd i texten om budskap mellan raderna och bortom texten.

Verket och upphovsmannen

E
C
A
Du skriver enkla resonemang där du kopplar ihop texten med författaren.
Du skriver utvecklade resonemang där du kopplar ihop texten med författaren.
Du skriver välutvecklade resonemang där du kopplar ihop texten med författaren.

Sv
Historiska och kulturella sammanhang

Historiska och kulturella sammanhang

E
C
A
Historiska sammanhang
Du skriver till viss del underbyggda resonemang om hur verket påverkats av historiska händelser.
Du skriver till viss del underbyggda resonemang om hur verket påverkats av historiska händelser.
Du skriver välunderbyggda resonemang om hur verket påverkats av historiska händelser.
Kulturella sammanhang
Du skriver till viss del underbyggda resonemang om hur verket påverkats av kulturen/tankarna som fanns när verket skrevs.
Du skriver relativt välunderbyggda resonemang om hur verket påverkats av kulturen/tankarna som fanns när verket skrevs.
Du skriver välunderbyggda resonemang om hur verket påverkats av kulturen/tankarna som fanns när verket skrevs.