Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2020-11-09 09:55 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Pedagogisk planering - Magic Åk 5
Grundskola 6 Engelska
Engelska åk 6 - Magic 6

Innehåll

Engelska

Magic 6 kommer att vara basen i Engelskan att utgå ifrån och därmed närvarande under hela skolåret. 

Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Konkretiserade mål 

Du kommer att få lära dig att följa muntliga och skriftliga instruktioner och lösa uppgifter

Du kommer att få lära dig att kommunicera engelska språket

Du kommer att få lära dig att skriva enkla meningar, fraser och uttryck på engelska

Du kommer att få lära dig nya ord

Du kommer att få lära dig att stava

Du kommer lära dig några grammatiska strukturer

 

Centralt innehåll/arbetsområden

Vi kommer att lyssna och läsa ( tydligt talad engelska) 

Vi kommer att lyssna och läsa skriftliga instruktioner och beskrivningar 

Vi kommer att hålla oss till ämnesområden som är välbekanta för eleverna 

Vi kommer i kommunikation träna att delge åsikter, känslor och erfarenheter muntligt 

Vi kommer göra olika presentationer- drama, poster, 

 

Arbetssätt

Textbok, workbook, word-trainer

Översättningsövningar

Lyssnaövningar

Högläsning i grupp

Parläsning 

Olika skrivövningar

Grammatik som t.ex. regelbundna och oregelbundna verb, pluralbildning etc.

Glosor, översättning-läxor

Muntliga presentationer

 

Vi försöker att variera oss så mycket som möjligt inom hörförståelse, tal, skrift och läsförståelse.

 

Bedömning

Test/förhör på glosor och korta meningar/fraser/uttryck.

Test/förhör på grammatikregler.

Muntliga och skriftliga presentationer samt diskussioner. 

Hur du kommunicerar och interagerar med kamrater och lärare under lektionsarbetet.

Sammanfattningar och översättningar av texter vi arbetat med. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 6

1
2
3
Läsförståelse
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i texter om saker som du känner till och som är nya.
Du kan förstå en stor del av innehållet i texter om saker du känner till och som är nya. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan helt förstå innehållet i texter om saker du känner till och som är nya. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter med egna ord. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Hörförståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan helt förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Tala
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska med egna ord. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Du kan uttrycka dig på ett förståeligt sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett tydligt sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket tydligt och någorlunda flytande sätt när du pratar med andra.
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir och blir förstådd när du pratar.
Skriva
Du kan uttrycka dig på ett förståeligt sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett tydligt sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket tydligt sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett förståeligt sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett tydligt sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket tydligt och någorlunda flytande sätt när du skriver till andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: