Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2020-11-09 10:06 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
VECKA 39-47 Vi ska arbeta om de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Här ska vi diskutera likheter och skillnader mellan dessa och vilka konsekvenser det får för den enskilda människan. Kan det vara så att vi egentligen är väldigt lika då vi tänker, oavsett vad vi tror på och var vi lever?
Grundskola 6 Religionskunskap
Du ska få lära dig om de fem världsreligionerna Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism och Buddhism. Vi kommer att diskutera likheter och skillnader mellan dessa och vilka konsekvenser det får för den enskilda människan. Kan det vara så att vi egentligen är väldigt lika då vi tänker, oavsett vad vi tror på och var vi lever?

Innehåll

Världsreligionerna

När du arbetat med detta område ska du kunna svara på följande frågor;

 • Vilka ritualer, levnadsregler, heliga platser och rum finns i de olika religionerna?
 • Hur ser religionerna på kärlek och vad tror de händer efter döden?
 • Vilka likheter och skillnader finns mellan religionerna?
 • Finns det samband mellan hur man lever och religionen?

Du ska även kunna;

 • Söka information om religioner och andra livsåskådningar i olika medier och källor.
 • Delta i resonemang kring informationens och källors trovärdighet.

 

Förmågor som arbetsområdet övar

Förmågor som arbetsområdet övar

Genom detta arbete kommer du att öva din förmåga att;

 • resonera kring likheter och skillnader mellan olika religioner
 • visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom religionerna.
 • resonera om hur livsfrågor och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar i olika källor och resonera om källornas användbarhet.

Undervisning och arbetssätt

Undervisning och arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar
 • Samtal och diskussioner
 • Filmer
 • Skriftliga uppgifter
 • Enskilda uppgifter

Bedömning

 

 • Du kommer att få visa dina kunskaper i några skriftliga uppgifter. Du ska då visa att du kan se likheter och skillnader mellan religionerna och att du kan se samband mellan religionen och hur man lever. 
 • I slutet av temat blir det ett test där du visar dina kunskaper om heliga platser, ritualer och levnadsregler samt likheter och skillnader mellan dessa.

Jag kommer att bedöma:

- din förmåga att kunna göra jämförelser mellan de olika religioner

- din förmåga att analysera hur religioner påverkar människan och samhället

- din förmåga att föra ett resonemang kring likheter och skillnader mellan världsreligionerna

- din förmåga att söka information om religioner och värdera källornas trovärdighet.

- dina kunskaper om heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion åk 6

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmåga
Hur påverkar religioner oss i samhället? Hur kan vi se detta?
 • Re
Du kan med stöd av en vuxen delge hur vi kan se någon av vår religioners påverkan i samhället på ett mycket enkelt sätt.
Du kan berätta hur vi kan se några olika religioners påverkan i samhället.
Du kan berätta hur vi kan se olika religioners påverkan i samhället utifrån flera frågeställningar.
Du kan berätta hur vi kan se olika religioners påverkan i samhället utifrån flera frågeställningar. Du för resonemanget framåt.
Analys och kommunikativ förmåga
Hur du kan resonera och argumentera i olika moraliska frågeställningar och värderingar och vad det innebär att göra gott.
 • Re
Du kan inte alltid förklara hur du resonerar i frågan. Du har svårt att argumentera för din åsikt.
Du kan förklara hur du resonerar i frågan. Du kan argumentera för din åsikt. Du för resonemanget till viss del framåt.
Du kan förklara hur du resonerar i frågan. Du kan argumentera för din åsikt. Du för resonemanget framåt.
Du kan förklara hur du tänker och kan argumentera för din åsikt. Du för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Analys och kommunikativ förmåga
Hur du kan se skillnader och likheter mellan några olika religioner.
 • Re
Du kan med stöd av en vuxen ange någon likhet eller skillnad.
Du kan ange någon likhet eller skillnad.
Du kan ange både likheter och skillnader. Du drar antingen någon egen slutsats eller gör någon egen värdering.
Du kan ange både likheter och skillnader och du drar egna slutsatser eller gör egna värderingar.
Procedur och analys förmåga
Hur du resonerar om källans tillförlitlighet.
Du samlar information från olika källor men märker inte när fakta skiljer sig åt. Du för inget resonemang om källornas trovärdighet.
Du samlar information från olika källor och märker när fakta skiljer sig åt men för inget resonemang om källornas trovärdighet.
Du samlar information från olika källor och märker när fakta skiljer sig åt. Du motiverar till viss del varför källorna anses vara trovärdiga.
Du samlar information från olika källor och märker när fakta skiljer sig åt och resonerar om tänkbara orsaker. Här motiverar du klart och tydligt varför källorna anses vara trovärdiga.
Kunskap om
Heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
 • Re  4-6
Du visar att du kan ange några heliga platser eller ritualer eller levnadsregler.
Du visar att du kan ange några enstaka heliga platser, ritualer och levnadsregler.
Du visar att du kan ange flera heliga platser, ritualer och levnadsregler.
Du visar att jdu kan ange de flesta heliga platser, ritualer och levnadsregler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: