Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lego Masters på fritds

Skapad 2020-11-09 10:39 i Öjersjö Brunn fritidshem Partille
Det här är en exempelmall som du kan använda för att planera, genomföra och analysera aktiviteter på fritidshemmet.
Grundskola F – 3
1B och 3B kommer under en period arbeta med temat Lego Masters, som består av 3 olika delar: 1. Planera och göra en ritning för ett lego-bygge 2. Skapa och bygga lego utifrån ritningen 3. Redovisning av bygget

Innehåll

VAD SKA ELEVEN LÄRA SIG, FÖRMÅ OCH FÖRSTÅ? (MÅLFOKUS)

* Planera, utveckla och omsätta egna idéer till handling
* Samtala, diskutera och tillsammans genomföra uppgifter.
* Ge eleverna chansen att skapa en gemenskap och trygghet i både mindre och större grupper över klassgränserna.


HUR SKA VI GENOMFÖRA DET? (AKTIVITETSPLAN)
Temat genomförs i samverkan mellan 1B och 3B

* Som uppstart av området samtalar vi om vad lego-masters är och ser på ett avsnitt av lego-masters, för att skapa ett intresse samt att ge eleverna inspiration inför deras egna legobyggen. 

* Tillsammans ska eleverna i grupp få planera, skapa ritningar, bygga och sedan presentera sina konstverk eller konstruktioner  för varandra. 

* Området planeras att pågå under några veckors tid, där eleverna både på eget initiativ och vid valda tillfällen arbetar tillsammans för att färdigställa och utveckla sina konstverk. 

* Som avslutning av temat får eleverna visa upp och presentera sina konstverk för övriga klasskamrater i form av en utställning.


HUR VET VI ATT ELEVEN LÄRDE SIG DET VI TÄNKT? (UTVÄRDERING

Utvärdering sker muntligt och skriftlig både under arbetsgången och vid avslutat tema. 

* Utvärdera tillsammans med eleverna, vad fungerade bra/mindre bra under områdets arbetsgång? 
* Hur kan vi utveckla temaarbeten inför framtiden? 
* Hur fungerade samarbetet i gruppen? Ges alla samma utrymme? Fick alla komma till tals i gruppen?

* Tar ni med er några nya förmågor eller färdigheter? 
* Har ni lärt er något? I såna fall "vad"? 
* Blev resultatet som tänk? Varför/varför inte? 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: