Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Matisse

Skapad 2020-11-09 11:06 i 224541 Förskolan Paletten Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
En undervisningsplan beskriver det arbetslaget väljer att fördjupa sig inom genom undervisning. Den kan även vidröra andra viktiga aspekter som behövs lyftas fram i barnens verksamhet. Undervisningsplanen skrivs för att få ett gemensamt syfte, arbetssätt och förhållningssätt och ska utgå från utvalda mål från läroplanen. Lärloggarna ska vara knutna till undervisningsplanen. Genom att skriva en undervisningsplan blir barnens undervisning målstyrt samt utvärderingsbart och en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Undervisningsplanen är kartan för den undervisningsresa ni ska göra tillsammans med barnen och vårdnadshavare!

Innehåll

Jag, mina kompisar och mitt möte med skogen

Innehåll

Förskolan skall enligt läroplanen bidra med att bygga upp barns positiva framtidstro.

I förskolan lär vi oss om världen för att förstå den, erövra den och för att förändra den! I år ska hela vår enhet fördjupa sitt arbete med hållbar utveckling än mer och då i ett vitt perspektiv. Vår gemensamma syn på hållbar framtid innebär att vi tänker att vår undervisning och alla sammanhang som vi erbjuder barn och deras familjer skall bidra till att vi tillsammans utvecklar kunskap, förståelse och förmågor för att kunna och vilja vara med och ta ansvar för vår gemensamma framtid. Vad behöver den här världen och vi för att må bra idag och i framtiden? Kompisarna och jag? Hållbar utveckling är att värna om miljö och människor i alla led. Särskilt fokus kommer att läggas på den omsorgsfulla undervisningen genom utforskande. Vi arbetar språkutvecklande genom vi ställer öppna frågor som vi söker svar på tillsammans. Vi lyfter och inventerar centrala begrepp och ord i vårt gemensamma projekterande. Vi erbjuder många möjligheter till samtal i mindre grupp. Vi reflekterar tillsammans med barnen och visar nyfikenhet på deras teorier och frågor. Detta år kommer vi även att lyfta rörelse i på våra gårdar och dess betydelse för vårt välbefinnande.

VARFÖR

Utvärdering av vårterminen visade att vi fått höga betyg från vårdnadshavare i brukarundersökningen, och att vi inom arbetslaget har hittat ett utvecklingsområde för oss på Matisse: digitala verktyg. Det betyder att vi kommer att lägga ett visst fokus på området, samtidigt som vi självklart fortsätter jobba hårt med de andra områdena: pedagogisk miljö, matematik och naturvetenskap, språklig utveckling och skapande verksamhet.

Uppstartsveckorna visade att barnen är nyfikna på varandra, och särskilt varandras sommarupptäckter. Utflykterna till skogen där barnen har fått möjlighet till att utforska växter, djur och insekter har vi sett är något barnen tycker varit jätteroligt.  

Då vi i år ska lyfta digitala verktyg lite extra väljer vi här på Matisse också att fokusera på digitala verktyg som undervisningsmetod, i vårt projekterande om skogen, i vårt utforskande arbete.

 

VAD

Under höstterminen väljer vi att fokusera på att skapa förutsättningar för undervisning. Vi bygger en gedigen grund, vi inventerar och analyserar behov och intressen, vi bygger relationer och skapar en gruppgemenskap. Vi arbetar brett med skog och natur.

Genom att arbeta i minder grupper får barnen en lugnare miljö att utforska i. Kunna samtala med varandra och dela och testa sina tankar och hypoteser i projektet.

Vi har alla olika förutsättningar, vi kan olika saker och vi är intresserade av olika saker, men vi ska alla känna att vi har en meningsfull vardag på Matisse. Vi väljer därför att starta brett med en väldigt öppen syn på begreppet skogen, för att se om det är något mer specifikt som fångar barnens intresse, något vi kan djupdyka i och utforska ännu närmre.

Vi följer våra utarbetade ställningstagande kring våra fokusområden och knyter an till dessa på våra APT möten. Vi lyfter även hur vi genom vårt projekterande och utforskande arbetssätt arbetar språkutvecklande. Vi kvalitetssäkrar detta i våra reflektioner genom vårt reflektionsunderlag samt att vårt arbete följer den gemensamt antagna pedagogiska år.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: