👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materiallära M-6. Höstterminen.

Skapad 2020-11-09 12:26 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Gymnasieskola
Vi kommer att lära oss om material som förekommer i flygplan samt helikoptrar, tex metaller, plast , kompositer, trä, duk, korrosion samt delar tillverkade från detta.

Innehåll

 

Materiallära M-6 höstterminen. 

Detta kommer vi att gå igenom under hösten, examinationen sker i slutet på terminen i samråd med eleverna.

 

Kapitel 6.1: Luftfartygsmaterial- Järnhaltiga. Nivå-1.

 

Kapitel 6.2: Luftfartygsmaterial-Icke järnhaltiga. Nivå-1.

 

Kapitel 6.3 Luftfartygsmaterial- Kompositmaterial och ickemetalliska material. Nivå-1.

 

Kapitel 6.3.1: Kompositmaterial och icke metalliska material förutom trä och duk.

 

Kapitel 6.3.2: Trästrukturer.

 

Kapitel 6.3.3: Textilklädsel.

 

Kapitel 6.4: korrosion. Nivå-1 och 2.

 

Examination av kapitel 1, 2, 3 och 4.


 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Karakteristik och egenskaper för samt identifiering av material för luftfartyg.
  UTKFLY  1-4
 • Typer av korrosion och deras identifiering samt kemiska grundprinciper.
  UTKFLY  1-4
 • Dokumentation.
  UTKFLY  1-4
 • Säkerhet på arbetsplatsen, förebyggande av person- och egendomsskador samt lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.
  UTKFLY  1-4
 • Elkablar och kontaktdon.
  UTKFLY  1-4
 • Konstruktionsmetoder för skrovstrukturer av trä.
  UTKFLY  1-4
 • Allmän orientering om fästelement och förbindningsteknik, rör, kopplingar och lager.
  UTKFLY  1-4
 • Fackspråk på svenska och engelska för att förstå och följa instruktioner samt för att kommunicera kring arbetets utförande.
  UTKFLY  1-4
 • Transmissioner och roderlinor.
  UTKFLY  1-4
 • Kunskapskrav
 • Eleven utför med visst handlag praktiska moment utifrån ställda kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta situationer utifrån bestämmelser och standarder inom området. Eleven redogör översiktligt för skydds- och arbetsmiljöbestämmelser. Arbetet utförs på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra. När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.
  UTKFLY  E 4
 • Eleven utför med gott handlag praktiska moment utifrån ställda kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta och delvis nya situationer utifrån bestämmelser och standarder inom området. Eleven redogör utförligt för skydds- och arbetsmiljöbestämmelser. Arbetet utförs på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete.
  UTKFLY  C 4
 • Eleven utför med mycket gott handlag praktiska moment utifrån ställda kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta men även nya situationer utifrån bestämmelser och standarder inom området. Eleven redogör utförligt och nyanserat för skydds- och arbetsmiljöbestämmelser. Arbetet utförs på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.
  UTKFLY  A 4
 • Eleven beskriver översiktligt med stöd av informationsmaterial vanligt förekommande flygmaterial och deras egenskaper. Eleven beskriver också översiktligt med stöd av informationsmaterial olika fästelement vid sammanfogning av komponenter i luftfartyg. Dessutom beskriver eleven översiktligt några vanligt förekommande arbetsmetoder, verktyg och material.
  UTKFLY  E 4
 • Eleven beskriver utförligt med stöd av informationsmaterial vanligt förekommande flygmaterial och deras egenskaper. Eleven beskriver också utförligt med stöd av informationsmaterial olika fästelement vid sammanfogning av komponenter i luftfartyg. Dessutom beskriver eleven utförligt några vanligt förekommande arbetsmetoder, verktyg och material.
  UTKFLY  C 4
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat med stöd av informationsmaterial vanligt förekommande flygmaterial och deras egenskaper. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat med stöd av informationsmaterial olika fästelement vid sammanfogning av komponenter i luftfartyg. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat några vanligt förekommande arbetsmetoder, verktyg och material.
  UTKFLY  A 4
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  UTKFLY  E 4
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  UTKFLY  C 4
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  UTKFLY  A 4
 • När eleven kommunicerar med andra använder hon eller han med viss säkerhet relevant fackspråk på svenska och engelska. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
  UTKFLY  E 4
 • När eleven kommunicerar med andra använder hon eller han med viss säkerhet relevant fackspråk på svenska och engelska. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
  UTKFLY  C 4
 • När eleven kommunicerar med andra använder hon eller han med säkerhet relevant fackspråk på svenska och engelska. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är gott.
  UTKFLY  A 4