Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska v.46-51

Skapad 2020-11-09 12:28 i Norrsundsskolan Norrtälje
Grundskola F Svenska
Planering för veckorna 46 till 51. Vi kommer att arbeta i den nya läroboken; Spegla Språket 7. Ni kommer att skriva i skrivhäften som ska lämnas in med jämna mellanrum för avstämning. KOM IHÅG: Om ni av olika anledningar inte hinner klart under lektionstid måste ni ta ikapp hemma!

Innehåll

Vecka 46

Måndag: Avsluta och lämna in Referat.

Fredag: Vi påbörjar Kapitel 1 i Spegla Språket. 

 • Delta i gemensam uppstartsövning i klassrummet. 
 • Läs sidan 43-45.
 • Gör uppgifterna 1, 2 & 3.

 

Vecka 47

 

Måndag: Vi fortsätter med Kapitel 1 i Spegla Språket.

 • Läs sidan 46-47.
 • Gör uppgifterna 4, 5 & 6.
 • Om du blir färdig, arbetar du med extrauppgifter.

Fredag: Måndag: Vi fortsätter med Kapitel 1 i Spegla Språket.

 • Gemensam läsning i klassrummet; sidan 48-54.
 • Arbeta med uppgifterna 7 & 8.

 

Vecka 48

 

Måndag: Vi fortsätter med Kapitel 1 i Spegla Språket.

 • Arbeta med uppgifterna 9 & 10 på sidan 55. 

Fredag:  Vi fortsätter med Kapitel 1 i Spegla Språket.

 • Läs sidan 56-58.
 • Arbeta med uppgifterna 12 & 13

 

Vecka 49

 

Måndag:

 • Vi går igenom klassiska sagoingredienser + berättarkurva.
 • Vi börjar titta på Disneys Ringaren i Notre Dame 

Fredag: 

 • Vi tittar färdigt på Disneys Ringaren i Notre Dame 
 • Gemensam genomgång av filmen 

 

Vecka 50

 

Måndag: Vi arbetar vidare med Ringaren i Notre Dame.

 • Vi tittar på klassiska sagoingredienser + berättarkurva (se sidorna 56-57, 59 och 76) 
 • Lämna in uppgiften om Ringaren i Notre Dame.

Fredag:  Vi börjar arbetet med er egen saga (Examinerande uppgift)

 • Vi repeterar klassiska sagoingredienser samt berättarkurva 
 • Vi börjar med att göra tankekarta för att komma igång

 

Vecka 51

 

Måndag: Vi fortsätter arbetet med er saga

 • Eget arbete 

Fredag: Vi fortsätter arbetet med er saga

 • Eget arbete 

Vecka 52 

Måndag: Vi avslutar arbetet med er saga

 • Eget arbete + Inlämning

 

 

EXTRAUPPGIFTER

 

Extramaterial finns i klassrummet 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Examinationsuppgift: Saga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: