👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassifikation av djur

Skapad 2020-11-09 12:49 i Vallåsskolan Halmstad
Vi lär oss hur man delar in djur i olika grupper
Grundskola 2 Biologi Svenska NO (år 1-3) Bild
Vilka olika djurgrupper är djuren indelade i? Kan du benämna några djur i varje grupp? Varför tillhör valen gruppen däggdjur och inte gruppen fiskar? Vilka djur har du träffat på? Vad kännetecknar en insekt? Vad kännetecknar däggdjuren?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen

 

Konkretisering av mål

Du ska:

 • veta vilka olika grupper djuren delas in i
 • känna till vad som är typiskt för de olika djurgrupperna
 • kunna nämna några djur i varje grupp
 • kunna några svenska djur i varje grupp
 • kunna förklara vad som skiljer insekterna från de andra djurgrupperna
 • veta vad som är typiskt för däggdjuren
 • känna till hur de olika grupperna utvecklats och anpassat sig

 

 Arbetssätt

 • Vi börjar med att prata om egenskaper och hur man kan sortera efter olika egenskaper.
 • Vi arbetar kooperativt  i grupp eller par, och sorterar bilder på olika djur efter olika egenskaper som eleverna får bestämma.
 • Vi tittar på film om klassificering av djur där de olika djurgrupperna presenteras.
 • Vi sorterar bilderna av djuren igen efter de egenskaper som gäller för de olika djurgrupperna.
 • Vi tittar på filmer om de olika djurgrupperna och får lära oss vad som är typiskt för de olika djurgrupperna, hur de olika grupperna har utvecklats, var de lever, vad de lever av med mera. Vi befäster dessa kunskaper med olika kooperativa övningar.

 

Innehåll

 • Klassifikation av djur
 • Insekter
 • Kräldjur
 • Groddjur
 • Fiskarna
 • Fåglarna
 • Däggdjuren

 

Bedömning

Dina förmågor bedöms efter hur du:

 • visar engagemang och aktivt deltar i arbetet om de olika grupperna
 • deltar i diskussioner och kopplar till tidigare kunskap
 • visar att du känner till de olika grupperna som vetenskapsmännen delar in djuren i
 • visar att du enkelt kan beskriva de olika egenskaper som skiljer de olika grupperna åt
 • visar att du känner till olika djur i de olika grupperna
 • beskriver något om vad som är typiskt för däggdjur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3