Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi vt 16

Skapad 2012-01-24 13:12 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 6 Geografi
...

Innehåll

Att göra / Centralt innehåll

Under vårterminen fram till påsk (ungefär) kommer år 6 att arbeta med Geografi i olika perspektiv. Vi inleder med naturgeografi om hur jorden förändras av inre och yttre krafter, och sen kollar vi lite namngeografi, klimat och vegetation. Sedan kommer vi att fortsätta med att förstå kartan och dess uppbyggnad, och efter det naturresurser förknippat med hållbar utveckling. Till sin hjälp har de boken Geografi A. Kursen kommer att avslutas med ett grupparbete, en fördjupning om ojämlika levnadsvillkor (mer info om det kommer senare då jag vill samplanera med elever och eventuellt lärare om det).

 Planering / uppgifter

 • Vecka 4-5 Namn och läge på Världsdelar, Europas länder (enligt Seterra), samt viktigare hav och sjöar (enligt Seterra), floder (Rhen, Elbe, Donau, Seine, Volga, Themsen), berg (Alperna, Uralbergen, Pyrenéerna, Karpaterna, Kaukasus) och orter (enligt Seterra). (läroboken sid 159-162, Minns du-frågor sid 162, Seterra online.)
 • Vecka 4-5 Klimat- och vegetationszoner samt en orts klimat (läroboken sid 103-119, Minns du-frågor sid 106, 110, 119)
 • Vecka 4-5  Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor (läroboken sid 16-24, Minns du-frågor sid 24)
 • Klart under vecka 5 senast fredag; lägg in dina svar på Google drive så dom finns tillgängliga för mig i den mapp jag har gjort för dig. Test vecka 6 måndag.

 

 • Vecka 5-8 Jordytan och på vilket sätt den formas och förändras av naturens egna processer. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur (läroboken sid 25-48, Minns du-frågor sid 32, 43, 48)
 • Vecka 5-8 Jordens naturresurser. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. (sid 120-141, Minns Du-frågor sid 130, 136, 138, 141)
 • Vecka 5-8 Miljön och framtiden (läroboken sid 142-158, Minns Du-frågor sid 150, 154, 158)
 • Klart under vecka 8 senast torsdag; lägg in dina svar på Google Drive så dom finns tillgängliga för mig i den mapp jag har gjort för dig. Test vecka 8 fredag.

 

Fördjupning vecka 11-12.

Grupparbete 2-3 elever/grupp. Uppgiften är här att beskriva ett valfritt utomeuropeiskt land med 800-1200 ord. Det gäller här att välja ut lämpliga fakta och statistik för att beskriva sitt land. Fakta som bör/kan vara med är följande: Läge (var landet ligger, kust, inland, berg, städer, floder mm), naturgeografi (berggrund, vulkaner, jordskalv, klimat, vegetation), näringsliv (naturresurser, jordbruk, skogsbruk, fiske, industri mm), befolkning (ung/gammal befolkning, befolkningsökning, medellivslängd, läskunnighet, sjukvård, inkomst mm), miljöproblem. Utöver dessa geografiska fakta kan man kortfattat berätta om landets historia, hur landet styrs, religion mm.

Avsluta med ett resonemang/analys där du/ni försöker avgöra och motivera huruvida landet är ett i-land eller u-land.

(motivera i det här sammanhanget menas att du ska förklara varför det är ett i- eller u-land.)

Inlämning fredagen den 8 april.

Eleven har kunskaper om...

 • Världsdelarnas och Europas namngeografi
 • Klimat- och vegetationszoner
 • hur kartan är uppbyggd - färger och symboler, temakartor
 • hur jordytan formas och förändras av naturens och människans processer
 • jordens naturresurser - var och användning
 • hållbar utveckling

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Undervisning / Kunskapsredovisning / Bedömning

 • Undervisningen kommer att bestå av genomgångar, film, instuderingsfrågor, grupparbeten
 • Eleven kommer att redovisa sina kunskaper löpande med sitt deltagande i diskussioner, i sitt arbete med frågor, i grupparbeten, i muntlig redovisning.
 • Bedömningen kommer att göras löpande och efter arbetsområdets slut enligt matris.

Matriser

Ge
Geografi / Europa, Miljö, Naturresurser

Godtagbart
Bra
Utmärkt
E-kompetenser (Ansvar och handlingskraft) Ej betygsgrundande
Tar ansvar för att uppgifterna blir gjorda både enskilt och i grupp.
Tar ansvar för sitt skolarbete och visar handlingskraft genom att bli färdig i tid med välgjorda uppgifter både enskilt och i grupp.
Europas namngeografi
Har grundläggande kunskaper. Vet var världsdelarna och -haven är. Kan vissa av utvalda länder, städer, berg och floder i Europa.
Har goda kunskaper. Vet var världsdelarna och -haven är. Kan de flesta av utvalda länder, städer, berg och floder i Europa.
Har mycket goda kunskaper. Vet var världsdelarna och -haven är. Kan alla utvalda länder, städer, berg och floder i Europa.
Klimat och vegetation
Har grundläggande kunskaper. Känner till klimat- och vegetationszonerna, och kan placera vissa av dessa.
Har goda kunskaper. Kan klimat- och vegetationszoner, och kan placera dessa, samt beskriva några.
Har mycket goda kunskaper. Kan klimat- och vegetationszoner, och kan placera dessa, samt beskriva vad som kännetecknar dem.
Kartan och dess uppbyggnad
Kan använda några av kartans färger och symboler på rätt sätt. Känner till olika kartor och kan hitta viss information.
Använder kartans färger och symboler på rätt sätt. Kan använda olika kartor för att hitta information.
Använder kartans färger och symboler på ett utmärkt sätt. Kan använda olika kartor för att hitta information, och med hjälp av kartans information berätta om ett land/världsdel.
Hur jordytan formas och förändras
Kan beskriva några av naturens processer som formar och förändrar jordytan.
Kan beskriva naturens processer som formar och förändrar jordytan.
Kan beskriva naturens processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
Jordens naturresurser
Kan några naturresurser, var de finns och vad de används till.
Kan de flesta naturresurser, var de finns och vad de används till.
Kan alla naturresurser, var de finns och vad de används till.
Miljön och framtiden
Fördjupning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: