👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Re1 Världsreligionerna

Skapad 2020-11-09 13:30 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Religionskunskap
Under vecka 41-51 kommer vi att arbeta med de fem världsreligionerna, judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Vi kommer att ha genomgångar, gästföreläsningar, se program och läsa artiklar samt genomföra en gruppfördjupning.

Innehåll

Världsreligionerna

Under vecka 41-51 kommer vi att arbeta med de fem världsreligionerna, judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Vi kommer att ha genomgångar, gästföreläsningar, se program och läsa artiklar samt genomföra en gruppfördjupning.

Planering

41

Introduktion världsreligioner i jämförande perspektiv

Genomgång och program

42

Inför föreläsning om islam

Föreläsning Ahmed fre 16 okt, kl 8.30-9.30

43

Introduktion gruppuppgift

Grupparbete

45

Grupparbete

Grupparbete

46

Gruppresentationer 1 och 2

Gruppresentationer 3 och 4

47

Gruppresentationer 5 och 6

Repetera begrepp

48

 • Begreppstest

Inför föreläsning Mukunda

Föreläsning Mukunda fre 27 nov

49

Repetition

 • Examination världsreligionerna

50

 • Examination världsreligionerna

Luciafirande (fredag)

51

Film/Jakten på Gud?

Julavslutning fre

1-2

Uppsamling och återkoppling

 

 

Examinationer

 • Gruppresententation

 • Begreppstest 

 • Resonerande skriftlig inlämning under lektionstid.

Gruppfördjupning

 • Läs på i läroboken och sammanställ information om de olika delarna kopplat till de olika världsreligionerna: judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.

 • Försök att hålla fokus på hur individers och gruppers identitet formas i förhållande till er del.

 • Presentera de viktigaste delarna inför klassen

 • Skriv upp viktiga begrepp i det delade dokumentet. Viktiga begrepp världsreligionerna

 

 • Ca 30 min/grupp. Använd gärna bilder, citat, filmklipp och elevaktivitet

Gruppindelning världsreligionerna

Grupp 1 Bakgrund & Historia och samtid

Grupp 2 Gudsuppfattning och människosyn

Grupp 3  Kön och sexualitet 

Grupp 4 Etnicitet och socioekonomiska förhållanden

Grupp 5 Skrifter & Klädsel och matregler

Grupp 6 Heliga rum och platser

 

Skriftlig examination

1. Beskriv utifrån en eller flera av världsreligionerna hur en människas identitet kan påverkas och formas av att man går med i religionen och hur detta påverkas av var den utövas. Vilka för- och nackdelar finns med att vara med i en religiös rörelse gällande att få svar på livsfrågor, sätt att vara, tänka, agera, hur man ser på sig själv och andra, känsla av tillhörighet, klädstil mm.

2. Gör en jämförelse mellan två av världsreligionerna, välj två av nedanstående områden att jämföra:

a) Synen på människan kopplat till kön, sexualitet, socioekonomisk bakgrund, etnicitet.                    Meningen med livet.

b) Synen på Gud. Hur ser man på Gud och dess roll för den troende, religionen, gruppen och samhället?

c) Olika inriktningar. Hur och varför har religionen delats in i olika inriktningar?

d) Vikten av en helig skrift som är gemensam för de troende. Fördelar och nackdelar.

e) Varför finns det för regler inom religionerna? (mat, klädsel, levnadssätt)

f) Hur är ett gott samhälle och hur blir det gott? Hur ska människor vara mot varandra?

g) Valfritt lämpligt område

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
  Rel  -
 • Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
  Rel  -
 • Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
  Rel  -
 • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser.
  Rel  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.
  Rel  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument.
  Rel  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla argument.
  Rel  E
 • Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
  Rel  A
 • Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
  Rel  C
 • Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
  Rel  E