👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romanläsning Svenska 1

Skapad 2020-11-09 13:38 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska
De närmaste veckorna kommer vi att läsa och diskutera romanen "No och jag" skriven av den franska författaren Délphine de Vigan. I centrum för berättelsen står den 13-åriga Lou som en dag träffar No, en hemlös tjej i Paris. Vi får följa No, Lou och ett antal andra personer i boken och ta del av deras längtan, känsla av utanförskap, glädje och sorg. Vi läser även novellen Tiggaren skriven av Sara Kadefors och diskuterar beröringspunkter mellan de båda texterna. Parallellt arbetar ni med att förbereda och hålla informerande tal om en förebild.

Innehåll

Varför ska vi läsa skönlitteratur?

Genom att läsa skönlitteratur blir man ofta bättre på att förstå andra och också sig själv. Att läsa och bli berörd av en text gör att man får perspektiv på hur andra har och känner det. I romanen No och jag skriven av den franska författaren Délphine de Vigan kommer vi få lära känna den 13-åriga Lou som träffar den 18-åriga hemlösa No i samband med att hon ska hålla ett föredrag i skolan om hemlöshet. Jag hoppas ni kommer att tycka om boken och att läsningen av den kommer att ge upphov till intressanta frågor och diskussioner. Frågor vi kommer att ta upp är relationen mellan de båda huvudpersonerna, relationer till föräldrar och kompisar, hemlöshet, kärlek och utanförskap.

Preliminär tidsram och examinationsform

Examination: Arbetsområdet avslutas med en skriftlig examination tisdagen den 15/12.  Du kommer att utgå från samma begrepp som vid novellanalysen (se presentation i Google Classroom under rubriken “Novelläsning”). Analysen skrivs i Inspera. Kom ihåg att ha med romanen och den utdelade novellen Tiggaren till skrivtillfället. 
Vid detta skrivtillfälle bedöms både analysförmåga och språklig förmåga.Tillfälle 1 tisdag vecka 47: 

Du ska ha läst till s.102. Till boksamtalet har du med dig två citat ur boken samt en fråga på innehållet som du vill diskutera. Det kan handla om något du reagerat på för att du tyckt det var intressant, konstigt, tankeväckande osv. Notera sidan där du hittat citatet.

 

Tillfälle 2 tisdag vecka 49:

Boken ska vara utläst. Till boksamtalet ha du med två citat. Eva kommer dessutom att ha med ett antal diskussionsfrågor.

Tillfälle 3 tisdag vecka 51:

Skriftlig analys på romanen.
Vid detta skrivtillfälle bedöms analysförmåga och språklig förmåga.

 

Planering Svenska 1 SA20G v.45-51

vecka

måndag

tisdag

45

Språkriktighet

Introduktion av romanen No och jag
Uppgift till boken och tidsplan
Läsning

46

STUDIEDAG

Introduktion informerande tal

47

Poesi

Besök från biblioteket

Boksamtal 1  t. om s.102
Ha med två citat.


Talförberedelser

48

Talförberedelser/Läsning

Talförberedelser/ Läsning

49

Talförberedelser/ Läsning

Boksamtal 2, hela boken
Ha med två citat. Eva har med frågor till detta tillfälle.

50

Informerande tal 11 elever
Se dokumentet om muntlig framställning


Språkriktighetsövningar samt förberedelser för analysprovet

Informerande tal 11 elever

Se dokumentet om muntlig framställning


 Språkriktighetsövningar  samt förberedelser för analysprovet

51

Informerande tal 10 elever
Se dokumentet om muntlig framställning


 Språkriktighetsövningar samt förberedelser för analysprovet

Skriftlig analys på romanen

52

JULLOV

JULLOV

53

JULLOV

JULLOV

1

JULLOV

JULLOV

2

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
  Sve
 • Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
  Sve
 • Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.
  Sve
 • Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  Sve
 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  Sve  -
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
  Sve  -