👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2020-11-09 13:40 i Murgårdsskolan Sandviken
Argumenterande text
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska läsa olika argumenterande texter (insändare) och skriva en argumenterande text, där du uttrycker en åsikt och stöder din åsikt med argument.

Innehåll

Du ska få läsa olika argumenterande texter för att se hur en argumenterande text är uppbyggd samt svara på läsförståelsefrågor.

Du ska få träna på att bygga upp argumenterande texter samt skriva en egen argumenterande text.

Instruktioner:
I en argumenterande text argumenterar du för din åsikt. Du vill övertyga den som läser att tycka likadant. Det kan handla om att övertyga andra människor om att något behöver förändras.

Du ska skriva ett argumenterande brev till rektorn på din skola. Det ska handla om en förändring som du vill genomföra på din skola. Här kommer några förslag på ämnen:
Skolmaten
Läxor
Raster
Idrott
Skolbiblioteket
Snöbollskastning
Tuggummi
Mobiler
Keps
Skoldagens längd
Skoluniform
Skolcafé

Så här ska texten vara uppbyggd:
1.En rubrik som berättar vad du tycker
2.En inledning (kort) som berättar din åsikt om vad texten ska handla om
3.Dina argument för/mot någonting
4.En sammanfattning där du en sista gång berättar varför läsaren ska tycka som du.

5.En signatur

Skriv din text i OneNote i din klassanteckningsbok..
Storlek på rubriken 16
Storlek på brödtexten 14

 

Ord som är viktiga att använda i din argumenterande text:

Bindeord:                 Referatmarkörer:         Bra uttryck för att presentera motargument:

För det första             frågar sig om              

För det andra             uttrycker                     Visserligen är…, men….

För det tredje             understryker               Många anser att…, men...

Inledningsvis              påpekar                      Det stämmer visserligen att..

Avslutningsvis            anser                          men...

Slutligen                     påstår                         Ofta hörs åsikten att.., men..

Till sist                        hävdar                       Å ena sidan…, men å andra

-----------------              förklarar                    sidan...

på grund av               förnekar

beroende på             diskuterar 

därför att                   visar

först                          skriver

eftersom                   konstaterar

dessutom                lyfter fram

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text

Bedömning

Kunskapskrav för slutet av årskurs 6.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Koppling till uppgiften
- eleven följer instruktionen med vuxenstöd - eleven skriver en i huvudsak fungerande argumenterande text med vuxenstöd
- eleven följer instruktionen - eleven skriver en i huvudsak fungerande argumenterande text
- eleven följer instruktionen - eleven skriver en relativt väl fungerande argumenterande text
- eleven följer instruktionen - eleven skriver en väl fungerande argumenterande text
Innehåll
begripligt innehåll - en eller flera åsikter framgår - ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikter/åsikterna med vuxenstöd
begripligt innehåll - en eller flera åsikter framgår - ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikter/åsikterna
relativt tydligt innehåll - en eller flera åsikter framgår relativt tydligt - ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikter/åsikterna
tydligt innehåll - en eller flera åsikter framgår tydligt - ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikter/åsikterna
Struktur
I huvudsak fungerande struktur - texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig med vuxenstöd
I huvudsak fungerande struktur - texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig
relativt väl fungerande struktur - texten är sammanhängande och begriplig t.ex. genom inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering - textuppbyggnad med hjälp med enkla sambandsord t.ex. och, men finns
väl fungerande struktur - texten är sammanhängande och välstrukturerad t.ex. genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering - textuppbyggnad stöds av fler och varierande sambandsord
Skrivregler
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet - stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet - stavfel förekommer men de stör inte förståelsen med vuxenstöd
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet - stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet - stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet - stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet - relativt få stavfel som inte stör förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet - stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet - få stavfel