👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation - samspel

Skapad 2020-11-09 13:55 i Nya Rydsskolan särskola Linköping
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation Verklighetsuppfattning
Varje morgon har vi gemensam samling där vi går igenom dagens innehåll, väderlek, vilka som kommit i klassen, helgprat på måndagar. Namnsdag/ födelsedag mm. Vi ger eleverna valmöjlighet att under dagens raster själva bestämma vilken aktivitet de vill delta i.

Innehåll

 

 • Elever ska kunna vara delaktiga i samlingen och uppmuntras ställa frågor utifrån innehåll. Vi ger förutsättningar för elever att fråga med tex talknapp alt talbild.

 • Eleverna arbetar med turtagning tex. för samlingens olika delar, berätta om dagens schema, dagens väder m

 • Elever uppmuntras visa intresse för sin/ sina kommunikationsböcker och utveckla sitt kroppsspråk.

 • Elev som inte vistas i klassrum ska på sikt uppmuntras delta mer i undervisningen och kommunikationen i klassrummet genom att vi streamar fler lektioner. Idag filmas samlingen.

 

Bedömning:

Genom att vi uppmärksammar och uppmuntrar elevens egna initiativ. Dokumentera framsteg.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  7-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  7-9
 • Vattnets olika former och kretslopp i naturen.
  VEU  7-9
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.
  VEU  7-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  7-9
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  7-9
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  7-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9

Matriser

VEU KOM
Samling - Veckodagar, månader & årstider.

Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Kommentar
Ny nivå
Veckodagar
Eleven kan benämna veckodagar.
Eleven kan benämna veckodagarna i rätt ordning.
Månaderna
Eleven kan benämna månader.
Eleven kan benämna månaderna i rätt ordning.
Årstiderna
Eleven kan benämna årstiderna.
Eleven kan benämna årstiderna i rätt ordning.