👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kotten Aktionsforskning HT20 - 2

Skapad 2020-11-09 13:56 i Trollbacken Stenungsund
Förskola
Hur kan vi stärka kompisrelationerna i barngruppen?

Innehåll

Vad vill vi förändra/förbättra?

Vi vill förbättra våra kompisrelationer och skapa en trygghet i gruppen. 

Aktionsforskningsfråga?

Hur kan vi stärka kompisrelationerna i barngruppen?

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas?

Hur barnen är mot varandra. Hur kompisrelationerna utvecklas. 

Hur ser processen ut och vilka verktyg använder vi oss av?

Vi vill hjälpa barnen att förebygga vissa situationer där konflikter uppstår. Vi ska vara närvarande pedagoger. Gestalta konflikter i samlingarna för att tydliggöra för barnen hur vi ska vara mot varandra. Delar gruppen. Dokumenterar i loggbok hur våra dagar ser ut. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
    Lpfö 18