👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Svenska 1 v.35-51

Skapad 2020-11-09 14:10 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska
Här hittar du information om kursen Svenska 1 läsåret 2020-2021.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av olika slags texter, med fokus på informerande, berättande och argumenterande journalistiska texter, och av skönlitterära texter av olika slag.
  Sve  -
 • Den retoriska arbetsprocessen, dvs. hur man på ett strukturerat och metodiskt sätt planerar och genomför skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning av längre text alternativt några kortare texter, som kan vara av skönlitterär eller icke-skönlitterär karaktär.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning efter mönster och förebilder samt friare skrivande.
  Sve  -
 • Berättande i texter som har som syfte att informera, utreda, övertyga och underhålla.
  Sve  -
 • Spänningen mellan traditionellt textskapande och nydanande texter.
  Sve  -
 • Spänningen mellan fakta och fiktion i texter.
  Sve  -
 • Textuppbyggnad, sammanhang i text, textmönster och språk i såväl skönlitteratur som i andra typer av texter.
  Sve  -
 • Fördjupning och problematisering av vad som är korrekt och lämpligt språk i skönlitteratur och andra typer av texter.
  Sve  -
 • Utformning av texter för olika syften och i olika medier, inklusive multimediala texter av olika slag där till exempel skriven text, bild och ljud samspelar.
  Sve  -
 • Hur man ger konstruktiv textkritik och arbetar med sina egna och andras texter för att förbättra sitt skrivande och öka sin språkliga medvetenhet.
  Sve  -