👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik Retorikanalys

Skapad 2020-11-09 14:13 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska
I detta arbetsområde ska du analysera tal både för att lära dig mer om retorik och förstå hur talen är uppbyggda så att du kan ta lärdom av det inför kommande muntliga anföranden.

Innehåll

I detta arbetsområde ska du analysera tal både för att lära dig mer om retorik och förstå hur talen är uppbyggda så att du kan ta lärdom av det inför kommande muntliga anföranden.

Planering

vecka

Tisdag

Torsdag

v. 43

Individuell utvärdering guidning

Intro Retorikanalys

v. 44

HÖSTLOV

HÖSTLOV

v. 45

Inför analys TEDtalk

Inför analys av TEDtalk

v. 46

 • Retorikanalys TEDtalk

 • Retorikanalys TEDtalk

v. 47

Seminarier/presentera retorikanalys

Intro hyllningstal - genomgång och exempel

Arbetsgång

 1. Välj ett TED talk som du vill analysera

 2. Sammanfatta innehållet kortfattat 

 3. Hur är talet uppbyggt, disposition?

 4. Hur används ethos, logos, pathos?

 5. Kan du identifiera några stilfigurer? Vilken effekt?

 6. Hur används eventuella presentationstekniska hjälpmedel?

 7. Skriv ner din analys i mallen, lämna in på Classroom

 8. Redovisa din analys muntligt i liten grupp.

Förslag på TED talk att analysera

Du får välja vilket TED talk du vill, men det ska kunna kopplas till området retorik på något sätt. 

 

Secret to great public speaking

The secret structure of great talks

 

How to speak so that people want to listen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning av olika slag och med olika syften: såväl monologisk framställning inför en grupp som dialogisk, i form av diskussions- och debattinlägg, och med olika tänkta arenor, vilket även inkluderar det offentliga rummet. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Retorikens praktiska och teoretiska användningsområden, framför allt dess roll som redskap för förberedelser inför muntlig framställning, som stöd för genomförande av muntlig framställning och som redskap för analys.
  Sve  -
 • Analys av muntlig framställning i olika medier och nedtecknade tal.
  Sve  -
 • Grundläggande retoriska begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera muntlig framställning.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra en komplex analys av såväl muntlig framställning i olika medier som nedtecknade tal utifrån den retoriska arbetsprocessen. I analysen använder eleven på ett korrekt sätt grundläggande retoriska begrepp och verktyg för att fördjupa analysen.
  Sve  A
 • Eleven kan göra en analys av såväl muntlig framställning i olika medier som nedtecknade tal utifrån den retoriska arbetsprocessen. I analysen använder eleven på ett korrekt sätt grundläggande retoriska begrepp och verktyg för att fördjupa analysen.
  Sve  C
 • Eleven kan göra en enkel analys av såväl muntlig framställning i olika medier som nedtecknade tal utifrån den retoriska arbetsprocessen. I analysen använder eleven på ett korrekt sätt grundläggande retoriska begrepp.
  Sve  E