👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling - Knyttet

Skapad 2020-11-09 14:20 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Vi har valt att under samlingen, arbeta med Kompismaterialet resterande del av terminen. Kompismaterialet baseras på barnkonventionen.

Innehåll

Syfte: 

Samlingens syfte är att undervisa barnen i:

 

- öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

– förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

– förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

– respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

– ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

...allt utifrån läroplanens mål.


Avdelningens mål. 

Genom arbetet med Kompisböckerna vill vi att barnen ska ges möjlighet att lära sig hur en bra kompis kan vara samt ge barnen enklare modeller för konflikthantering. 

 

Aktivitet/metod: 

NÄR gäller detta? Vi kommer att arbeta med detta område till terminens slut (HT2020)

HUR genomförs aktiviteten? På samlingen

VAR kommer ni vara? På rosa matten i samlingsrummet. 

 

Resultat - hur blev det?

Vad funkade, vad funkade inte, hur reagerade barnen, hur utvecklades arbetet?

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Använd reflektionsrutan till dessa frågor.

Uppgifter

  • Säga stopp

  • Lugna ner dig