👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion ht-20

Skapad 2020-11-09 14:45 i Långåsskolan Falkenberg
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Vi kommer arbeta med följande religioner; kristendomen, judendomen och islam. I detta arbete kommer vi att lära oss om högtider, traditioner, berättelser, heliga platser, symboler och skrifter. Vi kommer också att studera likheter och skillnader mellan religionerna.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få en förståelse för vad religion är och kunskaper kring kristendomen, judendomen och islam.

Du ska också få förståelse för kristendomens betydelse förr i tiden och jämför med hur dess roll i skolan och samhället ser ut nu.

 

Bedömning - vad och hur

 

Efter arbetet bedöms du utifrån hur väl du kan:

Religionernas symbol, heliga skrift, heliga plats, någon berättelse och någon högtid.

Kristendomens betydelse förr i tiden och jämföra med hur dess roll i skolan och samhälle.

 

Du visar din kunskap genom att delta i samtal och diskussioner samt löser olika uppgifter kopplad till området.

Undervisning och arbetsformer

 • Läsa faktatexter
 • Lyssna på presentationer
 • Arbeta med olika uppgifter enskilt och i lärpar
 • Spela Kahoot
 • Lyssna på berättelser
 • Diskutera och svara på frågor
 • Sammanställa information i en tabell
 • Jämföra de olika religionerna; likheter och skillnader
 • Jämföra kristendomens roll i skola och samhälle förr och nu

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3