👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Seminarium "När hundarna kommer"

Skapad 2020-11-09 14:26 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Vi har läst romanen "När hundarna kommer" fram till nu. Nu är det dags för seminarium och bedömningsmatrisen finner du nedan.

Innehåll

Här finns ingen planering eftersom vi inte använde Unikum förut. Däremot kommer bedömningen att läggas in i matrisen som du hittar längre ner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.
  Sva
 • Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.
  Sva
 • Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.
  Sva
 • Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen.
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.
  Sva  -

Matriser

Sva
Seminarium: "När hundarna kommer"

E
C
A
Muntlig diskussion
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Språk
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.
Skönlitterär analys
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur.
Eleven kan redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur samt relatera innehållet till egna erfarenheter och allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden.