👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag & rätt och mänskliga rättigheter åk 7

Skapad 2020-11-09 14:28 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Våra lagar och vårt rättssystem ska skydda vår demokrati och våra rättigheter. Varje medborgare har rättigheter, men också skyldigheter i ett samhälle. I detta arbetsområde ska vi ta reda på hur rättssystemet fungerar men också lära oss om mänskliga rättigheter.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer vi inledningsvis arbete med de mänskliga rättigheterna. För att sedan gå vidare till lag och rätt. 

Våra lagar och vårt rättssystem ska skydda vår demokrati och våra rättigheter. Varje medborgare har rättigheter, men också skyldigheter i ett samhälle.

Vi ska gå igenom vilka handlingar som räknas som brottsliga och vilka påföljderna (straff) kan bli. Vi ska också ta reda på hur det fungerar i en svensk domstol och läsa en del lagtexter.

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas både muntligt och skriftligt. Det blir viktigt att du är aktiv när vi diskuterar, och att du förklarar och motiverar dina svar vid olika skriftliga övningar

Ord/begrepp att kunna: 

Se bifogad fil under uppgifter. 

Arbetsformer:

Föreläsning, diskussion, individuellt arbete, grupparbete, läsa i boken s. 102-124.

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

Du ska kunna beskriva det svenska rättssystemet. 

Du ska kunna använda samhällsvetenskapliga begrepp (begreppen ifrån listan i den bifogade filen).

Du ska kunna resonera kring sambandet mellan individen och rättsstaten. 

Du ska kunna redogöra för hur de mänskliga rättigheterna används och kränks i olika delar av världen. 

Bedömning baseras på: 

Prov och redovisning. 

Tidsplan: 

Vecka 47 ht 20 - vecka 4 vt 21

 

 

Uppgifter

 • Prov lag & rätt

 • Fördjupningsuppgift Ta reda på vad som redan har gjorts och vad man kan göra för att förebygga brott i vårt samhälle.

 • Mänskliga rättigheter Workshop med fredens hus

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Kunskapskrav samhällskunskap åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Samhällstrukturer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Mänskliga rättigheter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.