Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde 2 Språk

Skapad 2020-11-09 14:30 i LANDVETTER FAMILJEDAGHEM Härryda Förskolor
Förskola
”Att främja alla barns språkutveckling. Skapa trygghet och tillit till sin egen förmåga”

Innehåll

Planering fokusområde

 

1. Vilka Läroplansmål ska vi sträva mot


 • Lpfö 18
  *Ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

 

2. Vilka möjligheter ska vi erbjuda barnen?

        1. Vad gör vi? Hur gör vi?  


Vi besöker biblioteket, jag förbereder bokpaket som väver in våra övergripande mål utöver språkutveckling. 

Utöver detta får de välja en bok var som vi läser, samtalar om. 

Var och en får berätta inför gruppen  bokens inhehåll. 

Vi kan leka och i scensätta en av böckern som vi gemensamt väljer ut. 

Skapa ett collage om sin bok eller gemensamma bok. 

Vi kommer uppmärksamma ord och bokstäver. 

Skriva vårt namn

        2. Vilka verktyg och vilket material behöver vi?

Träklossar, annat byggmaterial, plastdjuren osv

Skapande som papper, pennor, sax och lim. 

Tidningar

 

 

3. Hur kan miljön anpassas till barngruppen samt fokusområdet för att kunna bidra till utveckling och lärande på bästa sätt? 

Skapa en inbjudande myshörna med i lekrummet där vi läser. 

Att avsätta tid till daglig sagosamling. 

 

4. Hur ska vi arbeta för att väva in de övergripande målen i fokusområdet?

      1. Demokrati, delaktighet och inflytande 

Alla får välja bok, vi gör besöken ihop på biblioteket och väljer en fokus bok som vi demokratisk röstar fram.

      2. Skapande, kreativitet och digital kompetens 

Vi spelar och leker en bok, hittar på figurer och dokumenterar med film och bild

Skapande. Vi gör ett collage som visar boken

      3. Genus och likabehandling

Vi får alla agera olika karaktärer och olika roller. 

Vi samtalar och tar upp alla likas värde och hur är mot varandra. 

      4. Hållbar utveckling

Vi återvänder tidningar och annat som skulle slängts när vi skapar

      5. Motorik och hälsa 

Vi leker boken och använder såväl finmotorik som hela kroppen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: