👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varför demokrati?

Skapad 2020-11-09 14:34 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Pedagogisk planering för ett ämnesövergripande arbete i svenska och samhällskunskap

Innehåll

Pedagogisk planering för ett ämnesövergripande arbete i svenska och samhällskunskap för år 8    

 

Denna kurs handlar om demokrati.  Vi ska läsa Hungerspelen av Suzanne Collins och diskutera boken bl a utifrån demokrati/diktatur/makt, samt vad det innebär att vara en bra

samhällsmedborgare. I SO:n kommer ni att prata om hur politiska system är uppbyggda och om hur beslut fattas, olika former av stats- och styrelseskick samt vilka möjligheter människor och grupper har att påverka beslut. I SO:n kommer ni även att arbeta med begrepp som är viktiga att känna till när man pratar om demokrati och som beskriver demokratiska processer. Som slutuppgift kommer du att skriva ett argumenterande brev till president Snow för att övertyga honom om att införa demokrati i Panem. Slutuppgiften kommer att bedömas av både din svensklärare och din SO-lärare. 

 

Bedömning SV/SO                                                                  

Under kursens gång kommer era kunskaper att bedömas i svenska utifrån boksamtalen.  Den argumenterade texten kommer att bedömas av läraren i svenska och i so.

Du kommer att ges förutsättningar att utveckla din förmåga i svenska genom att: 

         formulera dig och kommunicera i tal och skrift

         läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

         urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Du kommer att ges förutsättningar att utveckla din förmåga i samhällskunskap genom att: 

        Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

        Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

        Reflektera över demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser 

Underlag för bedömning i samhällskunskap är

·       Skriftligt läxförhör om riksdag, regering och parlamentarism

·       Skriftligt argumenterande brev SV/SO

·       Debatt