👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 2-3

Skapad 2020-11-09 14:53 i Långåsskolan Falkenberg
Grundskola 2 – 3 Teknik
Vi ska tillsammans ta reda på vad teknik är och dess utveckling genom tiderna och dess betydelse för oss människor i vår vardag.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under arbetets gång kommer du utveckla förmågorna att:

- utveckla förståelse över vad teknik innebär.

- undersöka vardagliga föremål.

- tillverka egna konstruktioner

- Ge exempel på hur föremål i din egna vardag är uppbyggda, fungerar och kan förbättras.

- förstå hur tekniken har förändrats över tid.

- utveckla förståelse för begrepp och ord inom teknik.

- Programmera.

Bedömning - vad och hur

Du visar din kunskap genom att delta i samtal och diskussioner samt lösa olika uppgifter kopplade till området och dess olika delar.

Undervisning och arbetsformer

Under arbetets gång kommer vi bland annat att:

- Planera inför, bygga och konstruera enkla egna konstruktioner

- Läsa faktatexter och svara på frågor.

- Ställa egna frågor och diskutera.

- Se på film.

- Använda Hans Perssons läromedel "Boken om teknik".

- Besöka Komtek och göra ett tekniskprojekt.

- Göra olika uppgifter kopplade till området.

- Undersöka olika tekniska uppfinningar.

- Tänka som uppfinnare.

- Arbeta med analog och digital programmering.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3