👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling

Skapad 2020-11-09 14:56 i Nya Rydsskolan särskola Linköping
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation
Samling, för att förstå vad dagen innehåller och för att träna på att göra en presentation inför klassen.

Innehåll

Eleverna börjar dagen med ett rörelsepass.

Dagens värd presenterar dagen för sina klasskamrater, visar vad vi ska göra under dagen med hjälp av bildstöd

Dagens värd frågar eleverna vart de ska åka efter skolans slut.

Dagens värd delar ut klockor för att ställa tiden när skoldagen är slut.

Dagens värd berättar vilken lunch som serveras och vad varje elev väljer utifrån bilder.

Dagens värd tittar i fönstret vilket väder det är och sätter upp bild därefter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
  KOM   9
 • Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9

Matriser

KOM
Samling

Samling

Grundläggande nivå
Fördjupad nivå
Kommentar
Initiera och upprätthålla
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta
Tolka
Eleven tolkar andras avsikter och visar det gnom att samspela i kommunikationen
Eleven kan tolka andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen.
Söka information
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska ska hända och vad som har hänt.
Kommunikationsverktyg
Eleven deltar i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Eleven använder kommunikationsverktyg för att förmedla sig
Ord, begrepp och symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.