👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen, dess former och egenskaper.

Skapad 2020-11-09 14:57 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
indelning av ämnen utifrån egenskaperna utseende, löslighet, surt-basiskt samt symboler för farliga ämnen hemma
Grundskola 4 Kemi
Vilka ämnen känner vi till och vad är ämnen uppbyggda av? Vad menas med att ämnen har olika egenskaper? Vad menas med att vatten har olika aggregationstillstånd? Vad händer i stearinet när ett ljus brinner?

Innehåll

Elevens del

Beskrivning av arbetsområdet

Vi kommer att lära oss:

 • hur man genomför en undersökning
 • hur man skriver en labbrapport
 • olika sätt att sortera ämnen på
 • begreppen fast, flytande och gasform
 • använda ord som atom, molekyl, kemisk förening 

Elevens mål

Du ska kunna genomföra undersökningar på ett säkert sätt.

Du ska förstå hur man kan ställa hypoteser och frågor till undersökningar.

Du ska kunna dokumentera dina resultat.

Du ska känna till hur ämnen är uppbyggda och vilka egenskaper de kan ha.

Du ska känna till orden kemisk förening, atom, molekyl, atomkärna och elektron.

Du ska känna till vattnets tre olika faser, begreppen för fasövergången och dess kretslopp.

Arbetssätt/Undervisning

Vi kommer att göra olika undersökningar, både i helklass och i smågrupper.

Vi kommer att dokumentera hypoteser och resultaten.

Vi kommer att diskutera, svara på frågor, ställa frågor i samband med såväl läsning som undersökningar.

Vi kommer se på kortfilmer och läsa texter.

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur du genomför och dokumenterar undersökningar.

Vi kommer bedöma din medverkan under undersökningar.

 Vi kommer att bedöma din delaktighet i diskussioner och genomgångar.

Vi kommer att bedöma hur du kan använda aktuella ord och begrepp genom att ställa frågor där svarar såväl muntligt och skriftligt.

Lärarens del

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6