👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RL20 Matematik 1a (ALG)

Skapad 2020-11-09 15:22 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Gymnasieskola Matematik
Matematik 1a är den matematikkurs som yrkesförberedande program läser som obligatorisk kurs. Den är på 100 poäng och läses under år 1. Kursen har lite olika fokuseringsområden beroende på vilket program man valt. Om intresse finns kan Matematik 2a väljas till under läsår 2 eller 3.

Innehåll

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleven utvecklar sin förmåga att arbeta matematiskt.

Det innefattar att visa förståelse av begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer.

För en närmare beskrivning av kursen finns kursplanen hos Skolverket.se.

Här nedan ges en preliminär kursplanering av kursens moment, när de genomförs, avslutas och vad de i huvudsak innehåller.

v.35       Fördiagnos - vilka kunskaper har eleven med sig till kursen, behövs det stor insats från eleven för att klara kursinnehållet?

v.36-39  Aritmetik (arbeta med tal) - räkneordning, negativa tal, tal i bråkform samt problemlösning

v.40-45  Procent - procent, promille och ppm, procentuella förändringar, index, lån, ränta, amorteringar och använda kalkylprogram

v.46-51  Algebra (ekvationer och formler) - räkna med bokstäver, formler och lösa ekvationer samt problemlösning

v.01-06  Geometri - omkrets, area och volym, skala, enhetsomvandling. Beroende på karaktär kan även Pythagoras sats och trigonometri ingå

v.07-11  Funktioner (linjära och exponentiella modeller) - värdetabeller, grafer, potenser, exponentiella förändringar samt matematiska modeller

v.12-17  Sannolikhetslära och statistik - enkla slumpförsök, slumpförsök i flera steg, tolka diagram, medelvärde, median och statistik med kalkylprogram

v.20        Nationellt kursprov  (NP)     

Här hittar du kursgruppens ordinarie kursplanering ("lektion för lektion"...). 

Matriser

Mat
Matematik 1a (ALG) _ Fördiagnos

Stor insats krävs av eleven
Insats krävs av eleven
Godtagbara kunskaper
Fördiagnos

Mat
Matematik 1a (ALG) _ Centralt innehåll

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Aritmetik
Procent
Algebra
Geometri
Funktioner
Sannolikhetslära
Statistik

Mat
Matematik 1a (ALG) _ Nationellt prov

F
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
NP