Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk9 Följa en ritning och tillverka en modell.

Skapad 2020-11-09 16:28 i Tråsättraskolan Österåker
I arbetet med bildhuggning kommer du att få skapa tredimensionella bilder i trä. Du kommer att få kunskap om de olika arbetsmetoder det finns inom bildhuggeri ex. lågrelief, högrelief och karvsnitt. Genom undervisningen kommer du få kunskaper om de specifika verktyg som används inom detta arbetsområde samt att använda dem på ett funktionellt sätt. Du kommer att få ta del av genomgångar och diskussioner och få förståelse för ett hantverk som funnits i alla kulturer genom alla tider. Mot slutet av arbetsområdet kommer du att få redovisa dina kunskaper genom ett teoriprov. Du kommer även att hålla ett kort seminarium ang. arbetsprocessen, resultatet samt dina egna reflektioner. Loggbok används för dokumentering av arbetsprocessen.
Grundskola 8 – 9 Slöjd
Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker, välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter, analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Innehåll

 

Tidsperiod v.46-8

 

 

Vecka

Vad

Hur

46 Introduktion och inspiration. Skissa olika förslag på ditt arbete. Film och bilder. Träna på att läsa olika ritningar med mått.
47

Planera arbetet utifrån en färdig ritning av viss modell.

 

 Planera upp arbetet. Hur ska jag börja.
48-8 Praktiskt arbete. Praktiskt arbete med verktyg och redskap.
10

Analys och utvärdering

Via google classroom.

 

Vad ska du lära dig under den här uppgiften?

 

 • Du kommer träna och lära dig att planera ditt arbete och följa en ritning från start till färdigt resultat.
 • Du kommer träna och lära dig att hantera verktyg och redskap på ett säkert och rätt sätt.
 • Du kommer träna dig i att använda verktygen noggrant  och med precision.
 • Du kommer träna dig i att på ett självständigt sätt driva på ditt arbete.
 • Du kommer träna och lära dig att dokumentera och göra en avslutande analys av ditt arbete.
 • Du kommer träna och lära dig hur du kan göra ett personligt uttryck i ditt slöjdarbete.

 

 

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

 

Du kommer visa dina kunskaper under lektionerna genom att använda dig av tidigare kunskaper du har av att använda dig av verktyg och maskiner.

Du blir bedömd utifrån hur säker du blir på att hantera verktyg och redskap.

Du blir bedömd utifrån vilken kvalité du kan tillverka ditt slöjdarbete med. Hur genomarbetat det är.

Du blir bedömd utifrån hur du kan driva på ditt arbete framåt.

Du blir bedömd utifrån hur du kan lösa problem som uppstår.

Du blir bedömd utifrån hur du väljer metoder i ditt arbete.

Du blir bedömd utifrån din dokumentation och analys.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sl 7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl 7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Sl 7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl 7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl 7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl 7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Sl 7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
 • Sl 7-9
  Slöjden i samhället Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
 • Syfte
 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjd

Bedömning slöjd

Har ännu inte nått målen
Har nått målen
Har nått målen väl
Har nått målen mycket väl
Fantasi, idéer och kreativitet
Jag behöver mycket stöd för att förstå vad man kan göra för slöjdprodukt av en viss teknik.
Jag kan med handledning föreslå vad man kan göra för slöjdprodukt av en viss teknik.
Jag har idéer och kan komma med förslag på vad man kan göra för slöjdprodukt av en viss teknik och har lätt för att komma igång på ett bra sätt.
Jag har alltid idéer och kommer med egna föreslag till slöjdprodukter. Jag tar egna initiativ och kommer självständigt igång. Jag kan visa och motivera hur jag tänkt genomföra min idé.
Genomförande av arbetet
Jag behöver mycket stöd och hjälp för att kunna komma igång och genomföra ett arbete till en färdig produkt. Jag kan ha svårt att använda mig av lektionstiden
Jag kan med handledning genomföra ett arbete till en färdig produkt.
Jag kan genomföra ett arbete till en färdig produkt på ett bra sätt. Jag arbetar utifrån instruktioner och försöker även själv.
Jag tar egna initiativ på lektionerna och kan självständigt efter genomgångar genomföra mer avancerade slöjdarbeten. Jag använder mig av tidigare kunskaper jag lärt mig i mitt arbete.
Använda verktyg och maskiner
Jag behöver mycket stöd för att förstå hur verktygen fungerar, hur jag ska använda dem och till vad jag ska använda dem till.
Jag kan efter handledning använda verktygen och visar förståelse för hur de ska användas säkert och korrekt.
Jag kan på ett säkert och korrekt sätt använda verktygen och visar försiktighet och varsamhet. Jag använder mig av tidigare kunskaper i nya arbeten.
Jag kan på ett mer självständigt, ett utmärkt, säkert och korrekt sätt använda verktygen och visar mycket god varsamhet och försiktighet. Jag använder mig av tidigare kunskaper i mitt nya arbete.
Använda arbetsmetod
Jag behöver mycket stöd för att förstå vilken arbetsmetod och på vilket sätt jag ska använda den.
Jag kan efter handledning använda rätt arbetsmetod till mitt arbete.
Jag visar förståelse för vilken arbetsmetod som är lämplig i mitt arbete och kan använda den på ett bra sätt.
Jag vet vilken arbetsmetod som är lämplig till mitt arbete och kan självständigt och korrekt använda den på ett utmärkt sätt.
Lösa problem
Jag behöver mycket stöd och frågar alltid om hjälp då jag inte vet hur och vad som ska göras.
Jag behöver handledning och instruktioner för att förstå och veta hur jag ska komma vidare i mitt arbete.
Jag har god förmåga att lösa problem och kan fortsätta med slöjdarbetet. Ibland behöver mina egna försök korrigeras
Jag vågar ta egna initiativ och prövar utifrån mina kunskaper att hitta egna lösningar för att komma vidare med slöjdarbetet.
Färdig produkt
Min färdiga produkt är slarvigt utförd och saknar vissa tekniker vid tillverkning.
Min färdiga produkt är enkelt tillverkad utifrån de instruktioner jag fått.
Min produkt är ganska genomarbetad utifrån de instruktioner jag fått. Produkten har en viss kvalité.
Min produkt är välutvecklad och väl genomarbetad utifrån de instruktioner jag fått. Den ser välgjord genomtänkt ut.
Dokumentation med reflektion
Saknar dokumentation av sin arbetsprocess. Behöver mycket stöd i att reflektera/tänka efter och bedöma det färdiga arbetet.
Dokumenterar några lektioner med bild och reflekterar/tänker ibland efter och bedömer det färdiga arbetet.
Dokumenterar sitt arbete med bild och enkel text vad som gjorts. Reflekterar/tänker ofta igenom och bedömer det färdiga arbetet.
Dokumenterar arbetet med bild beskriver lektionen vad som gått bra respektive mindre bra. Reflekterar/tänker alltid igenom mycket noggrant och bedömer det färdiga arbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: