Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 1

Skapad 2020-11-09 16:53 i Hannaskolan Grundskolor
So är ett stort ämne som innehåller många roliga och spännande arbetsområden. Många av arbetsområdena är ämnesöverskridande då främst med ämnet svenska.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Under år 1 kommer du bland annat få lära dig om olika yrken, samhällsfunktioner och trafikregler. Du kommer också få kunskap om hur barn och familjer hade det förr, samt titta på likheter och skillnader mellan livet förr och nu.

Innehåll

MÅL

Under år 1 kommer du bland annat få lära dig om olika yrken, samhällsfunktioner och trafikregler. Du kommer också få kunskap om hur barn och familjer hade det förr, samt titta på likheter och skillnader mellan livet förr och nu.

 

ARBETSFORMER

 • Muntliga genomgångar
 • Filmer
 • Praktiskt arbete
 • Arbetsblad
 • Faktatexter (läsa gemensamt och skriva egna)
 • Diskussioner
 • intervjuer

BEDÖMNING

Läraren bedömer hela tiden hur väl eleverna har förstått och anpassar undervisningen efter det.

Vid bedömningen, tittar läraren särskilt på elevens förmåga att:

- lyssna på lektionerna och vara med och samtala om det vi sett och läst. 

-göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu och ge exempel på kristendomens roll i skolan.

- berätta om några olika yrken och dess arbetsuppgifter samt några viktiga samhällsfunktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: