Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Problemlösning år 1

Skapad 2020-11-09 17:49 i Gemensamt i Linköping Linköping
Grundskola 1 Matematik
Ibland möter man på matematiska problem i vardagen som man behöver kunna lösa. Det kan vara hur mycket mat du behöver handla till ett kalas, hur mycket färg du behöver när du ska måla om ditt rum, eller hur mycket vatten du ska ha i din tillbringare med saft. Vi kommer alltid att möta på olika problem en del lätta och andra svåra att lösa men om vi försöker att vara kreativa, använda vår fantasi och våga pröva på olika sätt kan vi komma på bra lösningar.

Innehåll

Undervisning:
I år 1 arbetar vi främst med enkla problem i elevnära situationer inom talområdet 0 -  10.

Vi arbetar med:
* Räknesagor - vi löser räknesagor och gör egna räknesagor till olika uppgifter, t.ex. 2+7
* Kombinatorik - t.ex. fundera ut alla olika sätt man kan färglägga en flagga med 3 fält med hjälp av 3 olika färger.
* Problemlösning i 1 led
* Problemlösning i 2 led
* Gemensam problemlösning - 3 personer löser ett problem tillsammans med hjälp av var sin ledtråd.

Med hjälp av projektorn är det lätt att visa olika lösningsförslag och prata om lämpliga problemlösningsstrategier.


 • Arbetssätt

Vi arbetar med problemlösning individuellt, i par och i grupp.
Vi tränar på att använda olika strategier för att lösa problem.
Vi tränar på att redovisa våra lösningar muntligt och skriftligt.
Vi tränar på att bedöma om svaret är rimligt.
Vi diskuterar olika lösningsförslag.


Bedömning i år 1:

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer inom talområdet 0 -10.
Eleven kan redovisa sin lösning muntligt eller skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: