Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text - personbeskrivning

Skapad 2020-11-09 18:58 i Spängerskolan Kristianstad
Argumenterande text
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du ska skriva en beskrivande text, en personbeskrivning av någon i din familj.

Innehåll

Här kommer först en bedömningsuppgift. Efter uppgiften kan du läsa om läroplanens syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Avslutningsvis finns det en bedömningsmatris.

Instruktioner:

Du ska skriva en personbeskrivning av någon i din familj. Instruktion och exempel finns i Skrivsuccé på sidorna 36-43.

Så här ska texten vara uppbyggd:

 1. En rubrik som sammanfattar innehållet och lockar till läsning.
 2. En text med styckeindelning.
 3. En beskrivning av en persons utseende och klädsel.
 4. En beskrivning av en persons familj, vänner och fritidsintresse.  
 5. En beskrivning av en persons egenskaper.  
 6. Bilder på personen eller som hör ihop med personen som har beskrivits. 

Skriv texten i ett google dokument på din chromebook. Ta hjälp av personbeskrivningens struktur och språk på sidorna 36-43 i Skrivsuccé när du skriver din text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Beskrivande text - personbeskrivning

Bedömning

Kunskapskrav för slutet av årskurs 6.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Innehåll
begripligt innehåll - en eller flera beskrivningar framgår med vuxenstöd
begripligt innehåll - en eller flera beskrivningar framgår
relativt tydligt innehåll - flera beskrivningar framgår relativt tydligt
tydligt innehåll - en eller flera beskrivningar framgår tydligt
Skrivregler
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet - stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet - stavfel förekommer men de stör inte förståelsen med vuxenstöd
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet - stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet - stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet - stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet - relativt få stavfel som inte stör förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet - stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet - få stavfel
Kombinera text med bild
kombinera text med bild som samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt för att förstärka sin texts budskap med vuxenstöd
kombinera text med bild som samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt för att förstärka sin texts budskap
kombinera text med bild som samspelar på ett ändamålsenligt sätt för att förstärka sin texts budskap
kombinera text med bild som samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att förstärka sin texts budskap
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: