Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2 20_21

Skapad 2020-11-09 18:37 i Sofiebergsskolan Halmstad
Planering och matris för engelska i år 2.
Grundskola 2 Engelska
Vad heter olika fritidsintressen på engelska? Kan du några sånger och ramsor på engelska? Kan svara på frågor om en klasskompis frågar dig något på engelska?

Innehåll

Vad ska jag lära mig? 

Jag ska lära mig att: 

 •  lyssna på och förstå enkla ord, ramsor, och sånger.
 •  själv kunna säga enkla ord och meningar.
 •  känna igen några enkla ordbilder.
 •  kunna svara på enkla frågor.

Hur ska jag lära mig?

Jag ska lära mig genom att:  

- sjunga sånger

- läsa ramsor

- leka lekar

- titta på filmer/ serier med tydligt talad engelska

- läsa, skriva och rita enkla ord och fraser

- öva på enkla dialoger t.ex. parvis.

- öva på att ställa enkla frågor och svara.

- dramatisera

 

Hur ska jag visa vad jag har lärt mig?

- du ska våga härma, prata och sjunga på lektionerna.

- du ska visa att du lyssnar och förstår enkla engelska ord som vi arbetar med på lektionerna, genom t.ex. kunna följa en enkel instruktion och hörövning.

- du ska visa vad du har lärt dig både i samspel med andra och genom att spela in dig själv med hjälp av IKT  t.ex. imovie.  

- du ska visa att du kan säga enkla meningar på engelska samt att du kan svara på enkla frågor.


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska år 2 20_21

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lyssna
Utveckla förmågan att lyssna och förstå.
Du lyssnar och förstår enkla ord, ramsor, sånger och instruktioner när någon talar tydligt om ämnen du känner till. (t.ex. "Simon says", Head and shoulders)
Du lyssnar och förstår enkla meningar och instruktioner när någon talar tydligt om ämnen du känner till. (t.ex. My favourite colour is..., My name is...)
Tala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt.
Du kan själv säga enkla ord och meningar efter förberedelser. (t.ex. colours, weekdays) Du deltar i sång, rim och ramsor.
Du använder flera ord och enkla meningar i olika sammanhang. Du kan berätta något på engelska t.ex. om dig själv, dina husdjur och intressen. (t.ex. I have a dog. My name is...)
Tala /samtala
Du kan svara på enkla frågor (t.ex. What´s your name? How old are you?)
Du kan ställa egna frågor och besvara om t.ex. om dig själv och din familj.
Läsa /förstå
Du känner igen några enkla ordbilder på engelska (t.ex. yes, no, red, dog).
Du kan läsa och förstå några enkla ord och meningar (t.ex. I can see a black cat.).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: